Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Нов проект ще повишава конкурентоспособността на МСП от агроиндустрията

Програмата "Интеррег-Европа" насърчава териториалното сътрудничество между страните членки. Това се случва чрез обмен на информация и добри практики за  подобряване ефективността от използваните политики и мерки за подобряване на конкурентоспособността на бизнеса и прилагане на най-доброто в рамките на Европейския съюз.

Проект "QUALIFY", одобрен в рамките на тази програма, е насочен към повишаване  конкурентоспособността на фирмите от  сектора на агроиндустрията. Това ще става чрез въвеждане на  нови  дейности по оперативните програми, които да насърчат МСП да подобряват качеството на храните, както и чрез приложение на съвременни стандарти за качество и за модернизиране на производствата чрез нови технологии. Всички допълнителни дейности ще бъдат подкрепени и с инвестиционни грантови схеми, което ще обогати  мерките, изпълнявани по  оперативните програми  от  МСП и  прилаганите  политики за насърчаване на конкурентоспособността.

В проекта участват шест партньора - от Испания, Франция, България, Гърция, Естония и Словения. БТПП, като  една от най-големите бизнес организации, е част от партньорския консорциум на проекта  и  ще работи за идентифициране и въвеждане  на иновативни  мерки и дейности в България. 

Водещ партньор на консорциума е Министерството на агроиндустрията, животновъдството, риболова и храните на Каталуния. БТПП ще работи в тясно сътрудничество с българското Министерство на икономиката, което потвърди вече своята подкрепа за проекта.  Определените експерти от министерството ще подпомагат  усилията на екипа на Палатата, свързани с идентифициране на иновативни и адекватни мерки и дейности, които ще допринесат за повишаване на конкурентоспособността на МСП от сектора на агроиндустрията и интернационализация на тяхното производство.

Основните дейности, които ще се реализират по проекта, са:  създаване на онлайн  платформа с учебно съдържание, разработване на системи за мониторинг качеството на храните, обучение за МСП и браншови организации, работни срещи,  обмен на информация и добри практики.

Като краен резултат от проекта се планира всеки партньор да разпише "план за действие", базиращ се на прилагани "добри практики" и  съдържащ мерки и препоръки като допълнителна възможност  за повишаване конкурентоспособността на предприятията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във