Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Нов културно-туристически комплекс изниква в Бургас

остров "Света Анастасия"

Обществено обсъждане запозна гражданите с намерението на Община Бургас да реализира инвестиционен проект "Подкрепа за повишаване потенциала на община Бургас като конкурентоспособна туристическа дестинация", съобщиха от общинската администрация.

Става въпрос за идеята на общинската администрация да финансира проекта чрез поемането на дългосрочен дълг от ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ), създаден с цел изпълнение на финансов инструмент Фонд за градско развитие, финансиран със средства от Оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020" за регионите София и Южна България.

Целият инвестиционен проект ще се финансира чрез комбиниране на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020г.", приоритетна ос 6 "Регионален туризъм", и средства от бюджета на община Бургас.

Обектите, включени в този културно-туристически комплекс, са четири и могат да бъдат обединени в цялостен туристически продукт, който да се рекламира и предлага на жителите и гостите на Бургас. Предвидено е да бъдат изпълнени строително-монтажни работи в "Експозиционен и демонстрационен център "Минералните води на Акве Калиде", остров "Света Анастасия", Културно - туристически комплекс "Ченгене скеле" в местност "Рибарско пристанище" и катедрален храм "Св. св. Кирил и Методий". Предвижда се още да бъде закупен туристически кораб, оборудване и обзавеждане.

Общата стойност на проекта е 9.7 млн. лева. Община Бургас ще кандидатства за безвъзмездно финансиране от Оперативна програма "Региони в растеж", което е в размер на 8.2 млн. лева, а останалата част ще осигури чрез собствени средства и поемането на изгоден дългосрочен дълг по посочения финансов инструмент.

Предложението за финансиране ще бъде внесено за разглеждане и одобрение на сесия на Общинския съвет през септември.

Проектът получи подкрепа и от държавата. В началото на август правителството прехвърли на Община Бургас правото на собственост върху девет имота - държавна собственост. Те се намират в местността "Рибарско пристанище" (бивша местност "Ченгене скеле") и са с обща площ от 27 391 кв. метра. Имотите ще бъдат използвани за реализацията на проекти, свързани с опазването на околната среда, съхраняването на местната културна идентичност и облагородяването на местността. Община Бургас възнамерява да реализира проект "Изграждане на етнографски културно-туристически комплекс", който ще бъде предложен за финансиране по приоритетна ос 6 "Регионален туризъм" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020 г.". Предвижда се благоустрояване на посочените имоти и изграждане на цялостен културно-туристически продукт с експозиционен и етнографски характер, с обособена зона за площадно пространство, пикник зона и зона за разходки на открито, крайбрежна алея и паркинг за осигуряване на условия за отдих и туризъм на населението и гостите на общината, като до тях ще бъде осигурен широк и свободен достъп.

Проектът цели да утвърди и популяризира рибарството като традиционен занаят за региона чрез развитие на морската култура на населението, особено на младата аудитория. Експлоатацията на бъдещия културно-туристически комплекс ще бъде изцяло свързана с популяризиране на нематериалното културно наследство на местната рибарска общност. Така ще се създадат условия и за съхранение на сектор "Рибарство" и за развитие и запазване на традициите в рибарския занаят. Община Бургас има намерение да реализира и проект "Изграждане на покрита лодкостоянка в акваторията западно от местност "Рибарско пристанище" (бивша местност "Ченгене скеле")", одобрен за финансиране по Програма за морско дело и рибарство, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG14MFOP001-1.009 "Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки".

Facebook logo
Бъдете с нас и във