Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Нов конкурс за проучване на нефт и газ в "Блок 1-26 Тервел"

Развитието на местния добив заема ключово място при търсенето на диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на природен газ, казва енергийният министър Теменужка Петкова

По предложение на министъра на енергетиката ще бъде открита конкурсна процедура за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ "Блок 1-26 Тервел" (бившия блок "Терес"), разположена в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море. Това е записано в решение на Министерския съвет. Преди четири години имаше опит да се намери компания, която да направи проучвания за наличие на нефт и газ. Потенциалните кандидати бяха осем, но нито една от не подаде оферта и конкурсът бе прекратен.

Площта е с размер 4 032 кв. километра. Разрешението за търсене и проучване ще бъде издадено за срок от пет години. Бъдещият титуляр на разрешението ще трябва да прокара и обработи 2Д и ЗД сеизмични изследвания, да изготви геоложки модел за оконтуряване на перспективни обекти за сондиране, както и да оцени петролния потенциал и да прокара търсещ сондаж при откриване на перспективни структури. Това е регламентирано в минималната задължителна работна програма за проучването.

Територията на "Блок 1-26 Тервел" представлява източната част от по-голям проучвателен блок за нефт и природен газ "Бургас - дълбоко море". В периода 2002-2008 г. там е било предоставено разрешение за търсене и проучване на "Винтидж Петролеум Интернешънъл инк.", който е провел ограничен обем проучвателни дейности. В обсега на площта не е прокарван сондаж. Блокът е слабо изучен и геоложките и геофизичните данни за него са силно ограничени.

Обявата за конкурса ще бъде публикувана в "Държавен вестник", на електронната страница на Министерството на енергетиката и в Официалния вестник на Европейския съюз. Всички срокове по провеждането му ще се отчитат от датата на публикуване в Официалния вестник на Европейския съюз.

Диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на природен газ е един от основните приоритети на правителството в енергийната област, а развитието на местния добив заема ключово място при изпълнението на този приоритет, са мотивите за правителственото решение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във