Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Нов конкурент влиза у нас в сектора на минералните торове

Нарастването на населението по света води до нарастване на нуждите и на потребленнието на храни на планетата. Изхранването пък зависи от реализирането на балансирано торене за по-големи добиви. Това е причината и за нарастване на употребата и производството на минерални торове в света.

Производството на минерални торове е с традиции у нас. Сред най-големите производители са „Неохим“ АД, специализирано в производството и търговията на минерални торове, неорганични и органични химически продукти, и „Агрополихим“ АД - водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров, но те срещат сериозна конкуренция от страна и на вносители и търговци.

Така че всяка нова сделка в сектора у нас и в региона на Балканите само засилва конкуренцията.

В тази посака може да се разглежда уведомлението, което е постъпило в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от „Ал Дахра Агрикълчър Соул Пропрайтършип“ ЛЛС, дружество от Обединените Арабски Емирства, и „OСиПи Ес.Ей.“, с регистрация в Мароко, да осъществят концентрация посредством създаване на съвместно предприятие в Румъния, което щe осъществява дейност по разпространение и продажба на минерални торове предимно в Румъния, но също така и в съседни държави, включително Унгария, Сърбия, България и Украйна.

„Ал Дахра Агрикълчър Соул Пропрайтършип“ ЛЛС осъществява дейност в агробизнеса и е специализирано в отглеждането, производството и търговията с животински фуражи и основни хранителни стоки за човека. Дружеството не осъществява дейност в България. Корпоративната група, към която обаче принадлежи, извършва в България продажба на слънчогледово семе на производители.

Основната дейност на „ОСиПи Груп“ е в сферата на фосфатите, по-специално в добива, рафинирането, преработката, производството, комерсиализацията, маркетинга и разработването на фосфатни суровини (т.е. фосфатни скали и фосфорна киселина), както и фосфатни производни (предимно фосфатни торове на основата на калциев фосфат за фуражи за животни). Компанията също така произвежда и предлага на пазара комбинирани/смесени торове, съдържащи фосфат. Дейността на „ОСиПи“ в България включва продажба на фосфатни скали на производители и продажба на минерални торове директно от Мароко към търговци на едро в България.

Според уведомлението концентрацията може да окаже въздействие върху продуктовия пазар - разпространение на минерални торове, както и върху националния географски пазар.

Компаниите са поискали от КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение. В тази връзка всяко трето заинтересовано лице може да представи информация или да изрази своето писмено становище относно сделката и въздействието, което тя може да окаже върху ефективната конкуренция на съответния пазар в страната.

От регулатора обаче уточняват, че съобщението е изготвено от уведомителите, като КЗК си запазва правото да се произнесе с окончателно решение след извършване на цялостна оценка на нотифицираната сделка.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във