Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Нов етикет за домакинските електроуреди е в сила от днес

От 1 март  влиза в сила новият етикет за енергийна ефективност.  Въвеждането му ще се осъществява поетапно за отделните продуктови групи. Първоначално нови етикети ще имат пет групи продукти, за които вече са приети нови делегирани регламенти на Комисията през 2019 г., съгласно които бе предвиден преходен период от 1 ноември 2020 г. до 1 март тази година.

Първоначално нови етикети ще имат следните продуктови групи:


  • Съдомиялни машини,

  • Перални машини и комбинирани перални със сушилня,

  • Хладилни уреди,

  • Телевизори и електронни екрани.

Сега търговците ще разполагат с  един преходен период от 14 работни дни, за да заменят съществуващите енергийни етикети с новите върху всички продукти, за които се прилагат новите изисквания, в търговските обекти и онлайн магазините. Така че до края на март всички уреди от тези пет групи трябва да имат новия етикет.

Като част от новите мерки на Европейския съюз от 1 септември 2021 г. новото етикетиране ще обхване и светлинните източници - електрически крушки и лампи.  За останалите продуктови категории все още няма дефинирани срокове, но се очаква това да се осъществи поетапно в следващите няколко години.

Потребителите трябва да знаят, че въведения нов етикет не се променят енергийните характеристики на закупения продукт. 
Проучванията показват, че чрез закупуването на високо ефективни уреди потребителите могат да спестят средно до 550 лева на година от сметките си за електроенергия.

Какво е новото?

Връща се старата скала от А до G, която е универсална за всички продуктови групи и ще бъде периодично актуализирана. Всичко това е резултат на повишените изисквания за енергийна ефективност към уредите и постигането на екологични ефекти. 

Какво налага необходимостта от нов етикет за енергийна ефективност?

Сегашната скала на класове от А+++ до G е все по-малко информативна, тъй като голяма част от електроуредите днес попадат в първите 2-3 класа, а по-ниските класове остават празни. През последните 25 години благодарение на развитието на иновациите и технологиите показателите за енергийна ефективност значително са се подобрили и докато през първите години, когато първоначално е въведен енергийният етикет, повечето продукти са попадали в по-ниските класове, то днес значителна част от тях са в най-високите.

За потребителя е все по-трудно да различи най-ефективния уред, особено когато изборът му е между продукти от класове А+, А++ и А+++. В много случаи уред от клас А+, който потребителят смята за най-ефективния на пазара се оказва със средни или ниски показатели спрямо наличните аналогични електроуреди. В това отношение приетите мерки за актуализиране на енергийния етикет целят да се предотврати подобно объркване и да се насърчи употребата на продукти, които водят до по-големи икономии на разходи и ресурси и щадят в по-голяма степен околната среда.

Кои са основните разлики между стария и новия етикет?

В новия етикет скалата за класовете за енергийна ефективност е уеднаквена за всички групи продукти и включва само класовете от А до G като отпадат класовете „+”, „++“ и „+++“ след А клас. Така дефинирана скалата дава възможност на потребителите по-лесно да се ориентират и да сравняват различните продукти:

- В горния десен ъгъл на етикета се въвежда QR код, посредством който потребителят може да получи допълнителна, официална (нетърговска) информация, публикувана от производителите в новата продуктова база данни на Евросъюза. Необходимо е само кодът да се сканира с обикновен смартфон;

- Консумацията на енергия е показана в средата на етикета, за да е по-ясно видима;

- Долната част на етикета съдържа различни пиктограми, които дават информация за определени характеристики на продукта. Голяма част от досега съществуващите пиктограми са леко променени, въвеждат се и някои нови икони (например за енергийна ефективност в режим HDR за телевизори и екрани, време за изпиране за пералните машини и др.);

- Въвежда се четири степенна скала (от А до D клас) за нивото на шум, произвеждан по време на работа на уреда.

Контролът за спазването на новите изисквания за еикиране на домекинските електрически уреди ще се извършва от Комисията за защита на потребителите.

 

НОВ ЕНЕРГИЕН ЕТИКЕТ

През ноември 2020 г. във всички държави от Европейския съюз започна поетапното въвеждане на нови енергийни етикети за продукти, свързани с енергопотреблението. Новият етикет цели да улесни потребителите при избора на покупка и да ги насърчи да предпочетат по-енергийно ефективен уред чрез предоставянето на лесно възприемчива и по-ясна информация за консумацията на енергия и други ресурси спрямо съществуващия досега етикет.

Енергийният етикет е европейска инициатива на държавите членки на ЕС и на Европейската комисия, започнала още през 1994 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във