Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Нов двуцифрен спад на българския износ през януари

През януари продажбите на български стоки в страни извън Европейския съюз намаляват с 22.6% в сравнение със същия месец на 2020 г. и е на стойност 1.378 млрд. лв. Основни търговски партньори на страната са Турция, Китай, САЩ, Сърбия, Обединеното кралство, Република Северна Македония и Русия, които формират 57.3% от износа за трети страни, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Основният фактор за лошите данни за месеца са слаби продажби в сектор "Храни и живи животни" (12.8%), като най-голям спад има в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (88.1%) и "Минерални горива, масла и подобни продукти" (69%).

От представените данни става ясно, че вносът също намалява с 15% в сравнение със същия месец на 2020 г. и е на стойност 1.872 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Китай, Русия, Перу, Сърбия и Украйна.

Най-голямо увеличение спрямо същия месец на миналата година е отчетено в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (22.1%) и "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (3.6%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (54.3%).

За месеца външнотърговското салдо остава отрицателно и е в размер на 494.1 млн. лева.

Данните за търговията с трети страни и ЕС показват, че общо износът през първия месец от годината спада с 6.1%, а вносът - с 6.8% на годишна база, а общото външнотърговско салдо е отрицателно и е на стойност 256.3 млн. лева.

Търговията с ЕС през 2020 година

През 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 4.1% спрямо 2019 г. и е в размер на 35.836 млрд. лева, сочат предварителните данни на ЕС. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 70.2% от износа за държавите - членки на ЕС.

При износа най-голям ръст в сравнение с 2019 г. е отбелязан в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (32.3%) и "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (23.0%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (42.7%).

Вносът спада с 9.2% спрямо 2019 г. и е на стойност 36.555 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия.

При вноса най-голямо увеличение спрямо 2019 г. е отчетено в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (9.9%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)"(50.2%).

Външнотърговското салдо е отрицателно и е на стойност 719.1 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във