Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НОРМАТА И ИЗВЪН НЕЯ

ТОКЪТ И ПАРНОТО СКАЧАТ ДВА ПЪТИ ГОДИШНОНе правителството, а Държавната комисия за енергийно регулиране (ДКЕР) ще определя всички следващи поскъпвания на електро- и топлоенергията. Кабинетът одобри наредбите за образуване и прилагане на цените и тарифите, по които ще ги заплащат потребителите. Както в. БАНКЕРЪ вече съобщи, регулаторната комисия няма да действа на своя глава или по нечие нареждане, а ще ни удря с новите сметки само след аргументирано искане на отделните енергийни дружества. Те пък трябва да прилагат поне година утвърдените цени, преди да поискат тяхната промяна. Предложените стойности трябва да съдържат само присъщите за производството разходи: сумите, платени за енергийните ресурси, средствата за планирани и належащи ремонти, предвижданите инвестиции, нормата на възвръщаемост на собствения и привлечения капитал, екоразноските, наличните и евентуално новите кредити, парите, необходими за самото производство (вкл. и работни заплати и социални екстри), и се стигне до регламентирана от ДКЕР норма на печалба.Отделно регулаторната комисия ще определя цените за пренос на електрическа енергия, както и таксата, която дружествата ще плащат за използването на преносната мрежа. Един от ключовите моменти са технологичните разходи на дружествата, пренасящи топло- и електроенергия - и тях ще определя енергийната комисия. Според нейния председател проф. Шушулов, разрешеният процент на загуби по мрежата ще се формира единствено от технико-експлоатационните характеристики на преносната среда, и то в нейния идеален вид, без да се включват кражби на ток и топлинна енергия, загуби от остарели и амортизирани преносни съоръжения или пък несъбрани от съответните предприятия задължения на длъжници. Кражбите и неполучените суми остават за сметка на самото предприятие - то ще трябва да ги търси по съдебен път или да ги впише в графа загуби. Разрешеният процент технологични загуби за разпределителните дружества ще е 15 на сто, заяви проф. Шушулов. За преносното предприятие експертите ги изчисляват на 12 процента.Описаният по-горе механизъм ще влезе в сила след момента, в който средната цена за производството на единица консумирана топло- или електроенергия се изравни със сумарните разходи за нейното доставяне до крайния клиент. Този момент, според енергийните шефове, ще дойде след година-две, браншови експерти и социални дейци обаче го отнасят към неопределено бъдеще.Докато плащаме за топлото и за тока под себестойността им, ще е в сила т.нар. преходно ценообразуване, регламентират наредбите. В съответствие с него сметките ще се променят два пъти в годината - след 1 април и след 1 октомври. Цените на електрическата енергия за потребители, присъединени към разпределителната мрежа, ще са еднакви за територията на цялата страна. Първо обаче ще се изравнят цените за промишлеността и бита, а после ще се гони заветната себестойност. При топлоенергията всяко от производствено-преносните дружества ще определя своя цена, в отделните региони на страната те ще са различни. И в този случай позволените загуби при транспорта на топлоенергия ще са фиксирани, всяка изчезнала гигакалория ще е за сметка на отделното дружество.

Facebook logo
Бъдете с нас и във