Банкеръ Daily

Управление и бизнес

НОИ утвърди проектобюджета на общественото осигуряване за 2022 г.

На свое заседание в понеделник (25 януари) Надзорният съвет на Националния осигурителен институт утвърди проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2022 г. В проектозакона са отразени параметрите на предвидените за следващата година социално-осигурителни политики в страната.

В изпълнение на своите правомощия по Кодекса за социално осигуряване, членовете на съвета се запознаха със заложените в документа законови промени и подкрепиха с мнозинство направените предложения. Предстои съгласуването на проектозакона в Националния съвет за тристранно сътрудничество, приемането му от Министерския съвет и окончателното му гласуване в Народното събрание.

В заседанието участваха определените от Министерския съвет нови представители на държавата в Надзорния съвет на НОИ – Георги Гьоков, министър на труда и социалната политика, Георги Йорданов, заместник-министър на здравеопазването, и Йордан Татарски (Министерството на икономиката и индустрията).

Проектобюджетът на ДОО за 2022 година предвижда от 1 юли пенсиите да се осъвременят с 6,1 на сто. От тази дата минималната пенсия ще бъде 392,57 лева, а максималната запазва размера си от 1 500 лева. Заложено е повишение с 6,1 на сто и на социалната пенсия за старост - от 1 юли тя ще стане 180,37 лева вместо досегашните 170 лева.

Минималната заплата от 1 април става 710 лева, а максималният осигурителен доход се повишава на 3400 лева.

Минималният осигурителен доход на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители ще се увеличи от 420 на 710 лева, колкото ще бъде минималната работна заплата. От 1 април толкова ще бъде и минималният осигурителен доход на самоосигуряващите се. От 1 април се увеличава от 12 на 15 лева минималното дневно обезщетение за безработица. Максималният му размер се запазва на 74,29 лева.

Очакванията са през 2022 година средната пенсия без COVID добавките да достигне 573,76 лева.

В проектобюджета е заложено повишение от 1 април на 710 лева на обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст. Запазва се досегашният режим за плащане на болничните - първите три дни от работодателя, а от четвъртия от ДОО.

Facebook logo
Бъдете с нас и във