Банкеръ Daily

Управление и бизнес

НОИ пуска нови формуляри за прехвърляне на втората пенсия

Националният осигурителен институт пуска нови образци за преизчисляване на пенсии и за прехвърляне на средствата във фонд "Пенсии" от 1 януари 2021 г.

От НОИ уточняват, че промяната се налага, тъй като Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. разрешава на хората, на които е отпусната пенсия за стаж и възраст до 31.12.2020 г., вкл. с намален индивидуален коефициент, да поискат до 30.06.2021 г. вкл. преизчисляването ѝ без намаление на индивидуалния коефициент, като заедно с това заявят прехвърлянето на средствата от индивидуалната си партида в универсален пенсионен фонд (т. нар. "втора пенсия") към фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване.

Тези хора може да подадат в поделението на Националния осигурителен институт (НОИ), което изплаща пенсията, едновременно две заявления по образци:

1. Образец УП-27 - Заявление за преизчисляване на пенсия за осигурителен стаж и възраст, отпусната с намален индивидуален коефициент съгласно чл. 70, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;

2. Образец УП-27.1 - Заявление за прехвърляне на натрупани средства по индивидуална партида в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“/фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното обществено осигуряване. Същото е адресирано до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който лицето е осигурено.

Всяко от заявленията се подава лично или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице.

От 1 януари 2021 г. се регламентират два начина на преизчисляване на пенсиите, свързани с трудовата дейност на хората:

- служебно преизчисляване на пенсиите, свързани с трудова дейност по чл. 102, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от КСО, с допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж в периода след отпускането, съответно – след последното преизчисляване на пенсията. За това преизчисляване на пенсиите, работещите пенсионери не подават заявления в ТП на НОИ, като преизчисляването ще се осъществява от 1 април на съответната година;

- ежегодно преизчисляване на пенсиите по чл. 102, ал. 1, т. 2 и ал. 3 и 4 от КСО с допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж и осигурителен доход в периода след отпускането, съответно след последното преизчисляване на пенсията. За това преизчисляване лицата следва да подадат заявление обр. УП-28. Преизчисляването се извършва ежегодно от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението. В случай че преизчисляването с наличните данни за придобития осигурителен стаж и осигурителен доход е по-неблагоприятно за пенсионера, размерът на пенсията се определя само въз основа на данните за осигурителния стаж.

Новите заявления може да видите и изтеглите оттук. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във