Банкеръ Daily

Управление и бизнес

НОИ пуска електронна услуга, която изчислява майчинските

Нова електронна услуга на Националния осигурителен институт (НОИ) изчислява прогнозния размер на обезщетението за бременност и раждане, съобщават от института.

Така хората, които планират да имат дете, ще могат да получат предварително ориентировъчна информация какъв ще е размерът на майчинските, които ще получават. Тя би помогнала на хората да се ориентират дали тази сума би била достатъчна и ако не е, те биха могли да увеличат размера на осигурителните си вноски.

Услугата вече е достъпна на сайта на института и при проверка се изисква въвеждането на единен граждански номер (ЕГН) и Персонален идентификационен код, издаден от НОИ.

След въвеждане на данните, системата проверява коректността им и проследява дали до десет месеца назад потребителят е получавал такова обезщетение. Въвеждат се също датата на термина или датата, от която ще се ползва отпускът за бременност или раждане. Системата допуска въвеждане на бъдеща дата до 1 година напред. Необходими са също данни за дохода за бъдещите месеци до избраната дата.

Ако такава информация не бъде въведена, системата автоматично използва размера на минималната работна заплата, действаща към момента на справката. Данни за осигурителния доход за периода, от който се изчислява обезщетението и които вече са подадени от осигурителя или самоосигуряващото се лице, не се въвеждат. Те се извличат автоматично от Регистъра на осигурените лица (РОЛ).

След въвеждането на всички данни, системата показва размера на паричното обезщетение, което ще се изплаща за всеки работен ден от периода на бъдещия отпуск.

Новата е-услуга на НОИ не прави преценка на правото за изплащане на парично обезщетение. С въвеждането на данните се приема, че необходимите условия за това са изпълнени. Изчисленият размер на обезщетението има само предварителен, прогнозен характер, основан на въведената в системата информация, уточняват от НОИ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във