Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НОИ ПРЕИЗЧИСЛЯВА ДЪЛЖИМОТО ОТ ПАТЕНТНИТЕ ТЪРГОВЦИ

НАД 12 МЛН. ЛВ. СА ВНЕСЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗА ПЕНСИИ И ЗДРАВЕ ДОСЕГА

Първите глоби, които задължително ще наложим, са на всички, които плащат патентен данък и през годината не са се осигурявали върху най-малко две минимални работни заплати, както изисква законът. Ще глобим и тези търговци, които не са попълнили двете таблици за социалното и здравно осигуряване в данъчната си декларация, заяви за в. БАНКЕРЪ Даниела Асенова, главен директор в Националния осигурителен институт (НОИ).
От тази седмица експертите на института вече ще засичат какво са обявили патентните и другите предприемачи пред данъчните и пред осигуряването. Започва въвеждането на данните от двете таблици в данъчната декларация в информационната система на НОИ. До средата на юни всички данъчни служби трябва да обобщят, а до края на месеца да изпратят в НОИ и справка А от подадените декларации. Тя бе създадена специално заради годишното изравняване на социалните вноски. Справката е задължителна, но се попълва единствено за да се определи окончателният размер на осигурителния доход, уточни Асенова. В НОИ ще засекат отчетеното в справка А и в двете осигурителни таблици и така ще направят служебното преизчисление на дължимото от патентните търговци.
Проблемът с надплатени от тях суми за ДОО и здраве възникна, след като под натиска на таксиметровите шофьори, ден преди срока за подаване на годишните доходни декларации, парламентът измени Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване специално и само за упражняващите патентна дейност. Поправката бе обнародвана в Държавен вестник на 24 април, а срокът за отчитане на хазната бе удължен до 28 април.
С поправката единствено плащащите патентен данък получиха правото да си изчислят по-благоприятен годишен осигурителен доход. Те могат да си приспадат 60% вместо 35% необходимо присъщи разходи. Ако едноличните търговци обаче са си изчислили финансовия резултат преди изменението да влезе в сила, и той е по-висок от дохода, който би се получил с 60-процентното намаляване, сега НОИ служебно ще им пресметне по-изгодния вариант, коментира започващата процедура Даниела Асенова.
Политическото угаждане и поставянето на осигуряващите се при неравноправни условия вкарва НОИ в трудоемка процедура. Получаването от данъчните служби на данъчните декларции, засичането на данните, преизчисляването на разпределените по месеци доходи (а един човек може да има приходи и от друга дейност, не само патентна) и връщането на парите трябва да приключи до 10 декември.
В момента от Националния осигурителен институт не могат да кажат евентуално на колко предприемачи ще пресмятат осигуровките. В същото време обаче голяма е групата на тези, които през миналата година са си икономисали пари за пенсии и здраве и сега имат да довнасят.
Според официалната сводка на института в териториалните му поделения към 15 май са постъпили 482 488 справки за окончателния размер на осигурителния доход. 79 541 осигуряващи се, от които 43 556 са патентни търговци, имат да доплащат вноски за ДОО (бройката е без софиянци, от които общо има 65 130 постъпили справки). Повече - 87 996 (пак без да се броят столичани), са длъжниците за здравно осигуряване. Досега по сметките на ДОО самонаетите са довнесли 8 767 757.66 лв., а за здравното осигуряване още 3 359 559.69 лв., отчита НОИ.

Патентните търговци, които са подали данъчните си декларации преди промяната в закона и така са надплатили за социални и здравни осигуровки, ще получат разпореждане от НОИ. В документа ще се посочи и колко пари е необходимо да се върнат след служебното преизчисление.
За да се изплатят надвнесените суми обаче, ще трябва да се подаде молба в районното управление на института в която да фигурира и банковата сметка, по която да се приведат парите.
Платените в повече осигуровки не се приспадат за сметка на бъдещи вноски.

Facebook logo
Бъдете с нас и във