Банкеръ Daily

Управление и бизнес

НОИ преизчисли служебно 260 хил. пенсии

Чувствително намалява броят на подадените от работещи пенсионери заявления за преизчисляване на пенсиите им с допълнително придобития от тях осигурителен стаж и доход след пенсионирането. От Националният осигурителен институт отбелязват, че причината е въведеното като противоепидемична мярка през 2020 г. служебно преизчисляване.

Според данните, представени от НОИ през 2019 г., подадените заявления са били 206 337, от тях 133 502 са за преизчисляване само с осигурителния стаж и 72 835 - за преизчисляване с осигурителния стаж и дохода. От общия брой 117 490 са били за преизчисляване само в текущата година, а 88 847 - с многократно действие (за ежегодно преизчисляване на пенсиите.) Последната възможност е нова и е в сила от началото на 2019 г.

През миналата година обаче броят на заявленията намалява близо 3 пъти  – подадени са 75 075, от тях 43 200 - за преизчисляване само с осигурителен стаж и 31 875 - за преизчисляване с осигурителен стаж и доход. Като от общия брой 28 030 са с еднократно действие (за преизчисляване само в текущата година), което спрямо предходната година е спад с повече от 4 пъти. Близо два пъти намалява и броят на новите заявления за ежегодно преизчисляване на пенсиите – те са 47 045.

Общият брой на пенсиите, преизчислени през 2020 г. на базата на данните за допълнително придобития от работещите пенсионери осигурителен стаж надхвърля 300 000, като над 260 000 от тях бяха служебно преизчислени, считано от 1 април 2020 г., без лицата да подават заявления за целта.

От 2021 г. преизчисляването на трудовите пенсии с осигурителния стаж, придобит след пенсионирането, се осъществява само по служебен ред като постоянно действащ механизъм. Това ще се извършва от 1 април на всяка година с данните за придобития от лицата стаж след пенсионирането до края на предходната календарна година.

След промяната от началото на тази година гражданите пак могат да подават заявления, но в тези случаи се отчитат и данните за осигурителния им доход след пенсионирането, ако това е по-благоприятно за тях.

През януари са подадени над 3000 заявления, като в тези случаи пенсията се преизчислява от първо число на месеца, следващ месеца, в който е подадено заявлението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във