Банкеръ Daily

Управление и бизнес

НОИ актуализира калкулатора за изчисляване на пенсиите

Новите варианти на електронната услуга и методиката отразяват промените в Кодекса за социално осигуряване, приети в края на 2020 г.

Националният  осигурителен институт (НОИ) актуализира електронния калкулатор за изчисляване на прогнозния размер на пенсията. Допълнена версия на електронната услуга  е активна на интернет страницата на НОИ. Тя се отнася за пенсиите, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г.

Новите варианти на електронната услуга и методиката отразяват промените в Кодекса за социално осигуряване, приети в края на 2020 г., и в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, обнародвани през май тази година. Чрез тях е определен нов начин за изчисляване на намалението на индивидуалния коефициент на хората, които са родени след 31.12.1959 г. и са осигурени в универсален пенсионен фонд.

Промените влизат в сила от 01.09.2021 г., а бъдещите пенсионери вече могат да проверят приблизителния ефект от тяхното прилагане на базата на прогнозните стойности, изчислени чрез електронната услуга.

Индивидуалният коефициент е един от елементите, въз основа на които се определят размерите на пенсиите, свързани с трудова дейност. Намалението му отразява обстоятелството, че хората, родени след 1959 г., се осигуряват за държавна пенсия с по-нисък размер на осигурителната вноска за риска „старост“, тъй като част от нея постъпва в универсален пенсионен фонд с цел получаване на втора допълнителна пенсия. То е строго индивидуално и корекцията зависи пряко от осигурителната история на лицето и конкретните му периоди на осигуряване.

При новия начин за изчисляване на намалението на индивидуалния коефициент, който ще влезе в сила от началото на септември 2021 г., се вземат предвид трансферът от държавния бюджет в размер 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени за периода от 2009 г. до 2015 г. вкл. – при определяне размера на вноската за фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване за трета категория труд, за хората, родени преди 01.01.1960 г. Също така се вземат предвид  броят на месеците, през които пенсиониращият се се е осигурявал в универсален пенсионен фонд, спрямо общата продължителност на осигурителния му стаж. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във