Банкеръ Daily

Управление и бизнес

НКЖИ представи жп проекти, планирани за изпълнение на територията на община Русе

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ представи железопътните проекти, финансирани с европейски и национални  средства, които са планирани за изпълнение на територията на община Русе, съобщиха от държавното дружество.

Сред тях са проектите за внедряване на ERTMS, ниво 2 в железопътен участък Русе-Каспичан и изграждане на Интермодален терминал Русе, които ще бъдат финансирани по Националния план за възстановяване и развитие.

Със средства от оперативните програми „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и „Транспортна свързаност“ се предвижда реализация на техническа помощ за подготовка  на проект „Развитие на жп възел Русе“, както и модернизация на тягова подстанция Русе.

С национално финансиране ще бъде извършена рехабилитация и модернизация на гаров комплекс Русе, рехабилитация на спирка „Товарна гара Русе“, ще бъдат възстановени и проектните параметри по жп линията Русе-Варна, както и модернизация на телекомуникационните системи в участъка по направление Русе-Горна Оряховица.

Град Русе е част от рейнско-дунавския коридор от основната транс-европейска мрежа и е включен като възлова интермодална точка в него. Градът принадлежи на VII и IX общоевропейски транспортни коридори, част от коридора ТРАСЕКА, свързващ Централна и Източна Европа със страните от Задкавказието и Средна Азия, а оттам и Далечния Изток.

Изграждането на Интермодален терминал Русе е включен като приоритетен проект за финансиране от Планът за възстановяване и устойчивост 2021-2026 година.

Русе е определен като ключова интермодална точка в Стратегията за интегриране на българската железопътна инфраструктура в европейската мрежа за интермодален транспорт.

Интермодален терминал Русе е включен и в Стратегията за развитие на транспортната система на Република България. Чрез изграждането му се осъществява транспортна верига от типа „море - жп транспорт – река“.

Информационното събитие беше открито от и.д. зам.- генерален директор „Стратегия и инвестиции“ инж. Мария Генова. Реализацията на всички тези инвестиционни намерения ще допринесе община Русе да затвърди името си на стратегически град с развитието на транспорта в рамките не само на страната ни, но и на Европейския съюз.

В събитието участие взеха и директорът на дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“ инж. Мирослава Бакалска,  ръководителят на Звеното за подготовка, управление и изпълнение на проекти „Гарови комплекси и терминали“ арх. Александър Туджаров, заместник областният управител на Област Русе Людмил Христов, заместник-кметът на Община Русе Магдалина Илиева, председателят на общинския съвет на Община Русе  Иво Пазарджиев, представители на превозвачите и други гости.

Facebook logo
Бъдете с нас и във