Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НЮ ИМИДЖ ВСЕ ПАК ЩЕ ВЛЕЗЕ ВЪВ БОЯНА ФИЛМ

Сделката за Бояна филм заприлича на сапунен сериал с мизерен бюджет. Краят му сякаш вече се вижда, след като Агенцията за приватизация взе решение да продължи процедурата.
Два месеца раздържавителното ведомство и избраният за купувач на киностудиото Ню Имидж не успяха да намерят общ език и да приключат сделката. Наложи се министърът на културата Стефан Данаилов да се намеси. На 6 декември той обяви, че сделката с Бояна филм спира. Това изплаши избрания купувач и само ден по-късно той разпространи новината, че приема всички допълнителни условия по приватизацията на киноцентъра. Ню Имидж приема да запази предмета на дейност на Бояна филм, да не се разпорежда с недвижимите му имоти и да учреди ипотека върху земята и сградите на дружеството за 20 години. Тъй като според българското законодателство най-дългият период, за който може да бъде направена ипотека на земя, е десет години, Ню Имидж прие и задължението след изтичането на първото десетилетие да я поднови.
Сега трябва да се промени вече парафираният договор, след което той ще бъде внесен за одобрение в надзорния съвет на АП.
Какви са били мотивите представителят на Ню Имидж Дейвид Варот да не се съгласява с допълнителните условия не е ясно. Но положи доста усилия и даде твърде много пресконференции, за да убеди продавача (държавата) и българската общественост, че единственото му желание е да превърне Бояна филм в истинско модерно и работещо киностудио, предоставящо възможности за професионална изява и творческо развитие на всички български кинодейци. Обяснението му, че Агенцията за приватизация му представила тези допълнителни условия твърде късно (16 ноември), стоят някак несериозно, защото в реда на нещата до окончателното приключване на дадена сделка да се водят преговори по някои нейни параметри. Още повече когато става дума за единственото българско киностудио. Въпреки това от американската компания съобщиха че, макар да приема тези условия, те противоречат на добросъвестната практика при водене на преговори и сключване на договори с държавата.
Експерти коментират, че тази сделка е една от най-мръсните през последните няколко години. И може би имат право. Тя бе съпроводена от множество съдебни дела, с твърде много замервания с кал между директни и индиректни участници в нея, с условия, които за някои хора се оказаха неприемливи чак след тяхното приемане, с безконечни обвинения... Чак дотам, че Ню Имидж сезира главния прокурор Никола Филчев, както и касационната и административна прокуратура, че изпълнителният директор на Агенцията за приватизация Тодор Николов не е изпълнил служебните си задължения по приватизацията на Бояна филм. Пак през изминалата седмица Варот призна истинските си мотиви за осъществяване на сделката: да купи земя, върху която да построи свое киностудио.
Само преди дни и самият културен министър Стефан Данаилов се сети, че на практика се продава един монопол. По тази причина той е започнал да обмисля изграждането на друг киноцентър след приватизацията на Бояна филм.
Ню Имидж предложи за 95% от капитала на Бояна филм 6.25 млн. евро, от които 1.974 млн. евро ще бъдат платени в компенсаторни инструменти. Инвестициите, които Ню Имидж обещава да направи, са 15.6 млн. евро, като 11.4 млн. евро от тях ще бъдат вложени още през първата година. В проектодоговора е предвидено Ню Имидж да плати неустойка от по 300 евро за кв. м, ако реши да се разпорежда с терените на Бояна филм.

Facebook logo
Бъдете с нас и във