Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Нито една община в област Хасково не е представила документи за прехвърляне собствеността на язовирите

Със своите 2308 язовира област Хасково държи първото място в страната по брой  изградени изкуствени водоеми, съобщиха от пресцентъра на областната управа. "Проблем за населението би бил всеки един рисков язовир и в тази връзка ще предприемем всички мерки, заложени в наредбата за ускоряването на процеса по класификация", е отбелязала д-р Стефка Здравкова, областен управител, при работната си среща с председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) инж. Петър Горновски.

Поводът за поредната среща на ръководството на агенцията с областния управител на Хасково е наскоро приетата от правителството Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние.

В срещата са участвали и ресорният заместник - председател на ДАМТН о.р. ген. Кирил Войнов и главният директор на Главна дирекция "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях" (ГД НЯСС) инж. Мария Пирянкова.

Председателят на ДАМТН е посочил, че двама служители на Главната дирекция ще вземат участие в Комисията за класификация на язовирите по отношение на степента на тяхната потенциална опасност по заповед на областния управител, след влизане в сила на наредбата. Също така ще предоставят актуален списък с данни на собствените на язовири и ще окажат съдействие в процеса по класификация и прехвърляно на язовирите към Държавното предприятие.

От своя страна д-р Здравкова е отбелязала, че нито една местна община не е предоставила в областната управа документи за прехвърляне собствеността на язовирите. Тя изрази задоволството си за добрата комуникация между областната управа и ръководството на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. В резултат на това, проблемите с язовирите в областта бързо ще бъдат идентифицирани, след което ще започне работа за тяхното решаване.

Област Хасково е разположена в централната част на Южна България и се простира на 5543 кв. км или 5% от територията на България. Областта включва 261 населени места, групирани в 11 общини - Хасково, Димитровград, Свиленград, Любимец, Харманли, Маджарово, Симеоновград, Ивайловград, Тополовград, Минерални бани и Стамболово. Населението на областта е около 228 141 души. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във