Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НИСКИТЕ ЗАПЛАТИ СЪЗДАВАТ КОРУПЦИЯТА

Ричард Мегс, директор на дирекция Международни отношения в Сметната палата на Обединеното кралство и председател на работната група за сътрудничество със страните кандидатки за присъединяване към ЕС, пред в.БАНКЕРЪГ-н Мегс, бихте ли коментирали кои според вас са основните причини за злоупотребите със служебното положение в държавните организации?- Най-важната причина за такива измами е липсата на контрол и наличието на възможност да бъде извършено дадено нарушение, от което хората могат да извлекат полза. В някои случаи те го правят просто защото заплатите им не са достатъчно високи и това ги прави податливи към подкупа. Липсата на страх от наказание е трета причина. В действителност съдебната система у вас е в такова състояние, че не вдъхва страх от наказание за тези престъпления. Кои са най-ефективните методи за установяване на измами и корупция? - На първо място, мисля, че се нуждаете от интегрирана система за контрол. Тя трябва да подсили убеждението у хората, че корупцията е зло, което трябва да се изкорени. Имам чувството, че в България корупцията е неизбежна. Не съм сигурен обаче дали това действително е така - корупцията е тумор, който трябва да бъде отстранен.Смятам, че българската Сметна палата като контролираща институция трябва да има по-големи възможности да извършва качествено одитната си дейност. Тя се справя до известна степен, но мисля, че в редица области би могла да работи и по-добре.Споменахте ниските заплати като една от подбудите за корупционни действия, а, както е известно, тук стандартът на живот е много нисък...- Не съм експерт по жизнения стандарт, но в много от страните в преход заплатите в бюджетния сектор са много ниски. Човек може да се окаже в ситуация да е невъзможно да оцелее, без да се корумпира. Това явление бих нарекъл нужда на системата. Логичното заключение е, че корупция винаги ще има, ако възнаграждението на държавните служители е ниско. Нивото на заплащане е всеобщ фактор на корупцията по целия свят.Очевидно е, че са необходими по-високи заплати, но те трябва да дойдат отнякъде...?- Високите заплати са недостижими, ако не се реформира целият публичен сектор. Убеден съм, че повечето страни се нуждаят от по-малко на брой служители в държавната си администрация, които да работят по-ефективно и да получават в замяна повече пари. Това изисква основна реформа в сектора и тя не може да се извърши за една нощ. От друга страна, ако държавата може да получи част от подкупите, които иначе отиват в ръцете на корумпираните й служители, тогава ще има пари за по-големи възнаграждения.Доколко разпространена е корупцията във Великобритания? Бихте ли споделили някои по-интересни случаи?- Има много случаи на корупция в Обединеното кралство. Повечето от тях се разкриват от управителите на държавните организации, а не от одитиращите (контролните) органи като Сметната палата. На мениджърите се пада отговорността да изградят здрава структура за вътрешен контрол и да реагират по подходящ начин, в случай че разкрият измама. Всеки орган на централното правителство, одитиран от Сметната палата, трябва да включи във финансовите си отчети информация за своята политика спрямо измамите. Наскоро имаше голяма данъчна измама, за която докладвахме по съответния ред. Данъчен служител бе работил с хора, занимаващи се с криминален бизнес. Служителят беше разкрит и осъден. Друга доста голяма измама, която засякохме неотдавна, бе в сферата на образованието. Правителството създаде система за субсидиране. Всъщност на хората се раздаваха ваучери за 150 лири, които можеха да използват в коя да е образователна институция за компютърно обучение. Правителството си бе поставило за цел да стимулира поне един милион души да повишат образованието си и компютърните си умения. В крайна сметка служителите в образователните институции бяха намерили начин да се сдобият със списъците на хората, притежаващи ваучери, и ги използваха, за да получат по фиктивен начин субсидиите. Правителството бе принудено да прекрати цялата схема, която поначало бе създадена с потенциален риск. Но проблемът беше толкова голям, че се наложи да се спре изпълнението на програмата.Миналата година се натъкнахме на друг драстичен случай, свързан със служител на полицията, който отговаряше за тайните операции. Той бе на позиция, където операциите бяха толкова секретни, че никой друг от отдела нямаше информация за тях. Човекът беше упълномощен да разполага с много пари и имаше достъп навсякъде, включително и до банковата сметка на полицията. В резултат на всичко това той изведнъж се сдоби с имение в Шотландия, което се оценява на около 10-12 млн. лири стерлинги.По какъв начин обикновено получавате информация за случаите на измами и корупция?- Във Великобритания Министерството на финансите изготвя ежегодна справка за всички докладвани случаи на измама в публичния сектор, в която се анализират и причините за всеки случай. Това позволява на министерството и на Сметната палата да работят заедно, за да определят начините за преодоляване на рисковете от измама. За периода 2001-2002 г. 48 правителствени организации внесоха доклади във финансовото министерство. От тях 22 бяха разкрили вътрешни измами. Бяха разкрити общо 597 случая на измама на обща стойност 1.4 млн. лири стерлинги.

Facebook logo
Бъдете с нас и във