Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НИСКАТА ПОКУПАТЕЛНА СПОСОБНОСТ ПРЕЧИ НА МАЛКИЯ БИЗНЕС

Сузане Декер, председател на управителния съвет и изпълнителен директор на ПроКредит Банк, пред в. БАНКЕРЪСузане Декер е от Кьолн, завършила е университета в Бон. Има магистърска степен по икономика. Твърди, че откакто е в България, се радва на слънчевото време. Обича музиката и литературата. Вече е прочела няколко книги, свързани с българската история и култура. Декер се оплаква, че няма много свободно време, защото е ангажирана в банката. Но се надява скоро нещата да се променят. Вече си е поставила за цел да посети места, свързани с българското културно-историческо наследство. През свободното си време обича да кара ски, да се разхожда в планината и да се среща с приятели. Г-жо Декер, много банки започнаха да отпускат заеми за малкия бизнес, който досега не беше приоритет в политиката им. Смущава ли тази конкуренция мениджмънта на ПроКредит Банк?- В периода на преход към пазарна икономика една от основните причини банките да се насочват и интересуват от големите корпоративни клиенти е, че преди примерно 15 години нямаше малък бизнес, оформен като група. Банките предпочитаха големите клиенти, с оборотите на които можеха да реализират значителни печалби.До излизането на ПроКредит Банк на пазара банките имаха програми за кредитиране на малкия бизнес, които се финансираха от ЕБВР, но той не беше приоритет в политиката им. В момента, в който видяха, че ПроКредит Банк прави добър бизнес с малките фирми, които са от сектор, смятан за високорисков, конкурентите ни също се насочиха към този пазар. Всъщност малкият бизнес е стабилен сектор, който се развива и генерира печалба, но само ако има необходимото финансиране и му се предлагат разнообразни банкови услуги. Каква е печалбата на ПроКредит Банк за миналата година?- Отчитаме 197 хил. евро печалба, но това е само за 15-те месеца от учредяването на банката. От началото на дейността на банката през октомври 2001 г. са отпуснати 8500 кредита на стойност над 51 млн. евро. Какъв е ръстът на разрешените заеми?- През февруари отпуснахме 870 кредита за микро-, малкия и средния бизнес, а през март 1100. Повечето от заемите, за които говорим, са дългосрочни. Поставили се си за цел до края на годината да удвоим кредитите, които отпускаме в рамките на един на месец, което ще стане възможно и с разширяване на клоновата мрежа на банката.Възможно ли е след време с погасяването на някои от кредитите да възникнат проблеми?- В ПроКредит Банк просрочията са 0.03% от общия кредитен портфейл. Работим в тясно партньорство с нашите клиенти и разработваме погасителни планове по такъв начин, че те да могат винаги да изплащат заема. Кредитният ни портфейл е съвсем нов, но се разраства много бързо. Колкото до евентуалните просрочия в бъдеще - възможно е да се увеличат малко, но ще е незначително. Преди да дойда в ПроКредит Банк, работих шест години в руската КМБ Банк. Типично за по-младия кредитен портфейл е, че просрочията са в много по-малък процент при новоотпуснатите заеми, отколкото при по-старите. Въпреки това просрочията никога не са били по-големи от 0.5% от отпуснатите заеми. Ако направим сравнение със Западна Европа, просрочията там са в рамките на 3 процента.Как правите оценка на риска?- Извършваме кредитен анализ, отиваме на мястото, където клиентът прави своя бизнес - в магазина, в предприятието, в офиса, и заедно с него преглеждаме счетоводните документи, стоките в наличност и сме наясно как той е генерирал печалба в последните три или шест месеца. След това правим прогноза за бъдещето. ПроКредит Банк разполага със солидна система и процедури за управление на риска, които са доказали своята ефективност.Разполагате ли със статистика на колко клиенти са отказани заеми?- Не са много - поради факта, че в банката няма долен праг на кредитирането. Ако един малък бизнес иска да получи заем от 20 хил. лв., правим оценка, решаваме, че може да стартираме с кредит примерно от 10 хил. лв., и когато бизнесменът започне да работи, ние отново се срещаме с него и решаваме какъв последващ заем да отпуснем.Вероятно е правен анализ кои заеми са най-търсени - за инвестиции или за оборотни средства. Какъв е средният размер на кредитите?- Динамо кредитите са до 10 хил. лв. и са най-предпочитаните. Кредитите за оборотни средства надвишават тези за инвестиции, тъй като нуждата от оборотни средства е постоянна, а инвестициите са фиксирани във времето за покупка на оборудване или на нова сграда, което не се прави всяка седмица. Средният размер на този заем е 5 хил. евро. Предлага ли ПроКредит Банк нови банкови продукти?- Най-новите продукти, които въведохме в началото на март, са потребителското и ипотечното кредитиране. Миналият месец беше тестов период за тях и се оказа, че има интерес в цялата клонова мрежа.Направихме нещо уникално за банковия пазар - това е новото работно време. Отваряме банката в 8.30 часа сутринта и я затваряме в 19.30 часа. Това важи за клоновете ни в София, Пловдив и Варна. Реакцията на клиентите е много позитивна, защото могат да дойдат и да ползват услугите на банката преди работа и след края на своето работно време. Посрещаме много бизнесклиенти, които смятат, че новото работно време е изключително удобно. Досега ПроКредит Банк е ползвала пет кредитни линии от различни източници - само на тях ли разчитате, за да осигурите дългосрочен финансов ресурс?- Целта ни е да привличаме дългосрочни кредитни линии от международни финансови институции, а така също да финансираме кредитната си дейност с привлечени средства от местния пазар. Тенденцията за нарастване на клиентите кредитополучатели е същата, както и при клиентите с депозити в нашата банка. Акционерите на ПроКредит Банк обявиха, че ще удвоят капитала на банката до края на първото тримесечие на тази година. Стана ли той 24 млн. лева?- Това беше дискутирано на последното заседание на надзорния съвет и ще бъде обявено официално. Къде се провеждат заседанията на надзорния съвет на ПроКредит Банк?- На различни места, последното беше в Швенинген, Холандия.Има ли намерение някой от акционерите на банката да намали или да продаде дела си в нея?- Първата причина това да не се случи скоро е, че нашата банка е твърде нова. Втората е, че акционерите имат дългосрочни интереси в България и по-точно към финансирането на малкия бизнес тук. Но даже ако случайно някой от тях реши да напусне банката, другите определено ще останат в нея.Познавате и други пазари, работили сте в немската Би Ха Еф Банк (ВНК Bank) и в руската КМБ Банк. Въпреки че сте отскоро у нас, можете ли да направите сравнения с инвестиционния климат в Русия? - От професионална гледна точка аз сравнявам малкия бизнес в Русия и България. Характерните черти на всички страни от региона са едни и същи, различията са много малки. Бизнесклиматът в България според мен е много добър. Това, което създава трудности на малкия бизнес тук, са твърде ниските доходи на населението в сравнение с източноевропейските страни. Когато обществото няма достатъчно висока покупателна способност, това, разбира се, има влияние върху цялата икономика, в това число и върху малкия бизнес.

Facebook logo
Бъдете с нас и във