Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ниската цена на алуминия донесе загуба на "Алкомет"

Изминалата 2020 година е била успешна за продажбите на "Алкомет" АД, съобщават от фирмата за производство и търговия с алуминиев прокат, изделия от алуминий и алуминиеви сплави, използвани в машиностроенето, строителството, хранително-вкусовата промишленост и други отрасли. В сравнение с 2019-а те са с ръст от 10.7 процента. Увеличение има и при пресовите, и при валцовите продукти. Въпреки затрудненията в бизнеса в резултат от пандемията, това е постигнато с новите производствени мощности, влезли в експлоатация през годината.
Дружеството е разработило нови пазарни ниши в областта на автомобилистроенето, машинистроенето, автоматизацията, архитектурния дизайн, както и нови пазарни територии – САЩ, Канада и други.

Заедно с това инвестиционните проекти продължават и през 2021 година. През януари е заработила линия за прахово боядисване на профили. Предстои да бъде пуснат в експлоатация цех за машинна обработка на профили, както и линии за надлъжно и напречно рязане на ленти и листа.

В резултат нетните приходи от продажби за миналата година са на стойност 347.78 млн. лева,  като в тях влизат и приходите от продажба на продукция за 345.49 млн. лв., но и  по двата показателя има намаление - с около 1% спрямо 2019-а. Това е така главно заради по-ниската стойност на алуминия. Съответно средните цени на основната суровина за 2020 и 2019 са 1 489 EUR/MT и 1 600 EUR/MT.

През миналата година са увеличени разходите за материали, за лихви, като повече са и парите за заплати и осигуровки. В същото време намаление има при разходите за външни услуги.

Като краен резултат за миналата година дружеството отчита загуба в размер на 3.56  млн. лв. при печалба от 8.56 млн. лв. за 2019-а. 

 

Планове

Като голям производител на валцови и пресови полуфабрикати от алуминий и алуминиеви сплави, дружеството развива и развойна дейност. Екипът от експерти от Дирекция "Иновации и развойна дейност" заедно с експертите от Дирекция "Продажби" продължават да проучват потенциалните пазарни ниши и разработват нови продукти и нови клиенти, съобщават от шуменската фирма. Основните развойни дейности са насочени  към разработването на нови изделия за автомобилната промишленост, както и нови сплави и продукти за валцовата част. 

През последните три месеца са анализирани и подобрени различни процеси в предприятието. Направени са нови стъпки за разработване на висококачествени алуминиеви сплави за конкретни клиенти. Дейностите в новия валцов цех са концентрирани основно върху внедряването на нови сплави, които досега не са били в продуктовото портфолио на "Алкомет" АД - водещия български производител на алуминиеви продукти и един от големите производители на Балканите. Заводът е уникален за България, тъй като включва цялостен производствен цикъл и с модерното технологично оборудване на трите си основни цеха – леярен, валцов и пресов, произвежда широка гама от продукти.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във