Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Нино Димов: Мръсният въздух е отговорност на местната власт

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) води последователна политика за подобряване качеството на въздуха, но за постигане на резултати е необходимо партньорство на всички институции. Бих искал да подчертая, че основната отговорност е на местната власт. Това каза министърът на околната среда и водите Нено Димов по време на петъчния парламентарен контрол. 

Димов отговори на въпрос на социалиста Георги Михайлов за критичния доклад на Европейската сметна палата. Той избори мерките, набелязани от екоминистерството: стимулиране на използването на по-чисти въглища и брикети за отопление, проверка на катализаторите на автомобилите, ограничения при изкупуването на стари катализатори в пунктовете за скрап, стимумиране (чрез местните данъци и такси) за закупилите по-щадящи природата автомобили.

Министърът съобщи също така, че 13 общини са се възползвали от средствата по оперативната програма "Околна среда" за подобряване на качеството на въздуха. Още 12 щели да се включат към нея. Отпуснатите от ЕС средства по програмата възлизат на 115 млн. лева.

Депутатът Георги Михайлов заяви на свой ред, че изброените мерки са насочени в бъдещо време. "Имате ли някакво взаимодействие със Столична община, в която живее 25% от населението на държавата? Свидетели сме на множество добри пожелания. Имате ли някаква конкретна програма за взаимодействие - понеже с това завършихте", запита Михайлов. 

В отговор Димов заяви, че столичната управа работи по свои мерки. Министерството щяло да подпомага със законови изменения. 

Както "БАНКЕРЪ" вече писа, Европейският одит констатира, че по отношение на замърсяването с фини прахови частици в столицата почти липсва напредък от 2009-а насам. Градът не разполагал и с пунктове за мониторинг от промишлен вид, въпреки че в него се намират електроцентрали и други промишлени обекти. 

Сметната палата на ЕС обръща внимание, че строителни дейности са наложили през 2014 г. преместването на станция "Орлов мост". Преди това тя е отчитала най-големия брой дни с концентрации на фини прахови частици, превишаващи пределно допустимите стойности. След преместването ѝ честотата на измерените превишения е намаляла рязко.

Най-сериозният упрек към столичната управа е, че планът за качество на въздуха на София не съдържа никакви мерки за намаляване на емисиите от домакинствата, които са значителен източник на замърсяване. Като пример се дава, че градът няма проекти, насочени към намаляване на емисиите от битово отопление.

Одиторите от Европейския съюз припомнят, че неотдавна Еврокомисията е спечелила съдебни дела срещу България във връзка с превишаването на пределно допустимите норми за замърсяване на въздуха. В доклада им е отбелязано също така, че общото целево финансиране от общността за страната е намаляло през последния програмен период с 58 % спрямо предишния.

Facebook logo
Бъдете с нас и във