Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Няма споразумение по реформата на Общата селскостопанска политика

Съветът на Европейския съюз по земеделие и рибарство и Европейският парламент не постигнаха споразумение в преговорите по пакета за реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП 2023-2027 г.). Това съобщи министърът на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков, след като разговорите между страните бяха прекъснати.

Министър Бозуков ясно е очертал т. нар. „червени линии“ за страната ни. „Най-важни приоритети за България в новата ОСП 2023-2027 г. остават Преходната национална помощ и обвързаната подкрепа. Възможността за промяна на референтния период за Преходната национална помощ ще позволи по-добро насочване на подпомагането, но остава отворен въпросът за запазване на 50% бюджет от нивата й от 2013 година. По отношение на Обвързаната подкрепа 13+2% е най-ниското ниво, което бихме могли да подкрепим“, категоричен е министърът.

Той отбелязва още, че подкрепяме заделянето на 20% от средствата за директни плащания за еко-схеми с обучителна фаза за първите две години и гъвкавост за прехвърляне на неусвоените средства към други схеми – за директни плащания и развитие на селските райони. „Трябва да бъде запазено текущото ниво от 30% бюджет за мерки, свързани с околна среда и климат, които да включват плащания за райони с природни и други ограничения“, добавя земеделският министър. Но при определянето на минималния задължителен праг за финансиране на тези мерки, трябва да се вземе предвид стартовата позиция и конкретните условия в държавите членки.

България подкрепи задължителното прилагане на преразпределително плащане, както и предвиждането на възможност за отразяване на спецификите на структурата на стопанствата във всяка от страните от Европейския съюз. Според министъра, предложението за минимален процент от 7.5% преразпределение на плащанията е балансираното решение. Опасенията на страната ни са, че паралелното завишаване на бюджетите за еко-схеми и за преразпределителни плащания ще доведат до намаляване на базовото плащане, което е основната форма за подкрепа на дохода на фермерите.

Страната ни е и за запазване на не по-високо от 15% равнище на разходите по оперативните програми за мерки, свързани с екологични цели. По този начин нивото ще бъде реално изпълнимо от организациите на производители. „Настояваме европейското финансиране за организации и групи в други сектори, извън сектора на плодовете и зеленчуците, да се запази на 10% от стойността на предлаганата на пазара продукция от всяка група или организация на производители“, подчертава  министър Бозуков.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във