Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Няма постоянни договори и поръчки към военните заводи 

От началото на годината в "ТЕРЕМ - КРЗ Флотски Арсенал Варна" са завършени ремонти дейности по 24 кораби.

През първо полугодие на 2020 г., като цяло дружествата от групата "ТЕРЕМ" не бяха осигурени във висока степен с договори и поръчки и това затрудни (в някои от предприятията) осигуряването на тяхната издръжка и покриването на условно-постоянните им разходи. Но в дружествата няма неразплатени задължения към персонала.

През полугодието в групата "ТЕРЕМ" е произведена продукция за 16.857 млн. лв., а като стойност тя е разпределена поравно между специалната и гражданската продукция. От компанията майка отбелязват, че тя възлизат на 51.6% от общия планиран обем на производството за цялата 2020 година.

Само "Терем-КРЗ Флотски арсенал" ЕООД и "ТЕРЕМ-Холдинг" ЕАД завършват първите шест на печалба. В

"ТЕРЕМ – Летец" ЕООД - София

произведеното за период представлява 51% от планираното за цялата 2020-а. Отчита се увеличение с 33% в обема на текущо произведената продукция спрямо същия период на миналата година. От началото на 2020 г. са изпълнени поръчки за ремонт на възли, агрегати, блокове и компоненти от вертолети тип "Ми", както и поръчки за услуги, свързани с авиационна техника, които, макар и за не висока единична стойност, подсигуряват заетост на персонала. Такива поръчки ще продължат да се изпълняват и през следващите месеци. Продължават работата по сключени договори, както и преговорите с други фирми възложители. 

Произведената продукция в 

"ТЕРЕМ – Овеч" - Провадия 

през полугодието е 42% от планираното годишно производство. Подписан е договор с чешките заводи "Татра" за изграждане на център за ремонт на военни камиони на марката "Татра". Оборудването е доставено, извършено е и обучение от чешки специалисти за работа с уредите и ремонтните дейности. Базата е сертифицирана от "Татра" за извършване на ремонт, поддръжка и доставка на резервни части. Информирани са потенциални клиенти за придобитите възможности. Очакванията са за поръчки и от граждански организации, с което да се разшири производствения капацитет и да се увеличат приходите на предприятието.

Производството в 

"ТЕРЕМ - КРЗ Флотски Арсенал Варна" ЕООД

бележи  ръст от 87% спрямо същия период на 2019-а. Дейност е била изцяло съсредоточена в докови, класови ремонти и възстановителни дейности на моторни кораби и танкери, фрегата, корвета, миночистач и гранични полицейски катери. От началото на годината в завода са завършени ремонти дейности по 24 кораби. Най-съществен е делът на гражданската продукция – над 72% от общия обем, като отделно гражданската продукция за чуждестранни клиенти съставлява 70% от общия обем продукция за отчетния период. 

Полагат се усилия за подсигуряване на договори, като се комуникира с утвърдени чуждестранни клиенти за създаване на условия за натоварване на производствените мощности и персонала. 

Обемът на производството в 

"ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД - Велико Търново 

през полугодието е едва 32% от общия планиран годишен обем. Основен дял заема специалната продукция. Гражданската продукция е основно услуги за галванични покрития и продажби на газови уреди и други от фирмения магазин.

С произведената продукция в 

"ТЕРЕМ - Цар Самуил" ЕООД - Костенец 

през периода, дружеството е изпълнило 43.4% от планирания обем за първото полугодие и едва 22% от планирания годишен обем. Специалната и гражданската продукция има равен дял в производствената програма. 

Усилията са насочени към търсене на допълнителни възможности за подписване на нови договори за производство на специална и гражданска продукция с цел стабилизиране на производствено – стопанската дейност, осигуряване на регулярни парични постъпления и за изпълнението на годишната производствена програма. Дружеството е получило 16 хил. лв. компенсация по националната програма за запазване на заетостта при извънредното положение (60/40).

 

Планове

През първото полугодие в група "ТЕРЕМ" са реализирани общо (агрегирано) нетни приходи от продажби на продукция, стоки и услуги в размер на 22.84 млн. лв. (в т.ч. и индивидуалния принос на "ТЕРЕМ – Холдинг" ЕАД). По този показател групата бележи ръст от над 74% спрямо същия период на миналата година.

Търсят се допълнителни възможности за сключване на договори с фирми за ремонти на въоръжение и военна техника /предпродажна подготовка и производство на резервни части/, с които да се повиши степента на натовареност на производствените мощности и персонала в дъщерните дружества.

Търсят се възможности за участие в международни тръжни процедури за доставка на стоки за нуждите на министерствата на отбраната на отделни страни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във