Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Няма опасност от водна криза на територията на област Русе

Общият наличен воден ресурс възлиза на малко над 9500 л/сек., като използваният през 2019 година е 584 л/секунда.

Няма опасност от водна криза на територията на област Русе. Всички използвани водоизточници в региона са в добро състояния. Това стана ясно от провелото се редовно заседание на  Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Русе, водено лично от областния управител Галин Григоров, съобщиха от администрацията.

Общият наличен воден ресурс възлиза на малко над 9500 л/сек., като използваният през 2019 година е 584 л/секунда. Изводите от количествения анализ и ежемесечните измервания показват, че използваният воден дебит варира между 32% и 62% от разрешеното количество, като за изминалата година числото е 41 процента.

По време на заседанието са обсъдени и допълнителни въпроси, свързани с водовземането, санитарно-охранителните зони, качеството на питейната вода, наличие на основен и резервен водоизотчник, мерки за намаляване употребата на нитрати и препарати за растителна защита в земеделието, опазване от изсичане на горските масиви във вододайните зони, както и управлението на отпадъчните води. Разискването по тези въпроси е в изпълнение на изпратено писмо от министъра на околната среда и водите Емил Димитров до министъра на регионалното развитие и благоустройството, а също и до всички областни управители.

Приети са проектът на бюджет на Асоциацията за 2020 година, както и отчетите за дейността и изпълнението на бюджета й за изминалата година. През тази година ВиК асоциацията ще разполага с 5000 лева повече, което се дължи на увеличена вноска от страна на държавата.

Област Русе е разположена върху площ от 2803.41 кв. км. и наброява около 233 767 жители. Състои се от осем общини, в които функционират общо 67 кметства. Населените места са 83, от които девет са градове и 74 - села. Най-голямата община е Русе (166 881 жители), с административен център град Русе - най-голям град в Северния Централен район и пети по големина в страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във