Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Няма опасност от преливане на язовири, успокоиха от екоминистерството

Язовирите, които се наблюдават в Министерството на околната среда и водите, имат свободни обеми за поемане на по-високи води. Към момента не се налага контролирано изпускане на язовири като превантивна мярка, тъй като няма язовири със запълване над 90 процента. 

Министерството управлява водите на 52 комплексни и значими язовира, като ежедневно следи състоянието им. Процентът на запълване на обемите на комплексните и значими язовири към днешна дата е 66,6 процента. За сравнение този процент за същия период през миналата годината е бил 78,6 на сто, което е с около 12 процента по-малко от предходната година.

Процентът на запълване на язовирите с питейно-битово предназначение е 76,4 на сто, което е добре предвид предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода.

Процентът на запълване на язовирите с основно предназначение напояване е 50,6 процента от общия им обем, а съответно на енергийните язовири - 76,2 на сто от общия им обем, като са поставени определени за поддържане обеми за поемане на очакван приток, посредством работа на ВЕЦ и/или облекчителни съоръжения. За язовирите от каскада "Арда" са поставени определени обеми в месечен график /80 процента запълване/, с цел поемане на очакван приток и защита от вредното влияние на водите.

По данни от Басейновата дирекция е регистрирано повишено ниво на р. Янтра при гр. Велико Търново, като критичен е участъкът на реката около историческата църква "Св. 40 мъченици" в града, както и при моста между село Първомайци и Горна Оряховица. Няма излизане на води извън речното корито.

По данни на НИМХ се очаква повишаване на нивата на реките Марица и Тунджа, като река Тунджа вече е достигнала жълт код на предупреждение.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във