Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НЯМА ЛЕТНИ ИЗНЕНАДИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР

ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ ЖИВНАХА ОТ ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, НО ТЕ СИ ОСТАВАТ ОБЪРКАНИ И НЕЯСНИ

Продължава от бр.33

Прирастът в дейността на животозастрахователните компании за първото полугодие надхвърля 15%. За този период те са събрали 25.879 млн. лв. премии. Ако тази положителна тенденция при животозастрахователите се запази до края на годината, то премийният приход към 31 декември ще надхвърля сумата от 55 млн. лева. През цялата 2000 г. брутните застрахователни премии са възлизали на 44.25 млн. лева. Този ренесанс в българското животозастраховане се дължи най-вече на данъчните преференции, които им отреди парламентът в края на миналата година. Но извън този факт законодателните промени бяха претупани в последния момент и по мнението на застрахователите текстовете са объркани и могат да се тълкуват двуяко. Затова все още не е ясно и доколко е отворена данъчната ножица и няма ли някой да се пореже от движението по нейния ръб. Животозастрахователите с нетърпение чакат от новото правителство точно да дефинира данъчните преференции.
До момента безспорни лидери на животозастрахователния пазар са ДЗИ и Орел Живот. Премийният приход на държавния застраховател за първите шест месеца възлиза на 10.625 млн. лв., които му отреждат 41.06% от пазара. За сравнение, през миналата година приходът на ДЗИ е бил 20.7 млн. лв, а в процентно изражение това са 46.83 на сто от целия бизнес. Според един от директорите на държавния застраховател Здравко Десимиров, компанията може до края на тази година да постигне премиен приход в размер на поне 25 млн. лева. Радващо при ДЗИ е, че хората залагат все повече на класическите животозастрахователни продукти със спестовен елемент, а не само на рисковите застраховки.
Към класическото животозастраховане се връщат и други компании. За отбелязване е, че 86.6% от дейността на целия сектор е свързана с различните разновидности на застраховките Живот. Практически неразработен е пазарът на здравните застраховки и застраховките Живот, свързани с инвестиционен фонд. Този продукт е все още екзотичен за нашите условия и се предлага само от ДЗИ.
Орел Живот също има амбициите да надмине постигнатите през миналата година премийни нива. За 2000 г. компанията беше събрала премии в размер на 14.37 млн. лв., което се равняваше на 32.53% от пазара. Сега за първото шестмесечие приходите са 7.594 млн. лв, а пазарният дял възлиза на 29.35 процента.
Запазват позициите си и отличници в животозастрахователния бранш - като Алианц България живот и Витоша живот. За първите шест месеца на тази година българо-немският застраховател е събрал премии в размер на 2.307 млн. лв., което представлява 8.92%, а Витоша живот е реализирала премиен приход от 2.172 млн. лв., което е 8.39 на сто от пазара.
Пазарният дял на четирите водещи животозастрахователни компании за първото шестмесечие на 2001 г. възлиза на 87.72%, което означава, че останалите осем дружества държат скромните 12.28% от пазара. Чуждестранните животозастрахователи - Ей Ай Джи Лайф и Граве, имат премийни приходи съответно 783 хил. лв. и 181 хил. лв., а пазарните им дялове са 3.03 и 1.33 процента. Данните не се нуждаят от коментар.
Притеснително е обаче твърде скромното представяне на четирите взаимнозастрахователни кооперации, които за първите шест месеца на тази година имат приходи от порядъка на 400 хиляди лева. Прогнозата на повечето от експертите, а и на в.БАНКЕРЪ е, че до края на годината някои компании ще бъдат заличени от застрахователния пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във