Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НЯМА КОМПРОМИС С ДАНЪКА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ

Три процента косвен данък ще плащат през 2004 г. застрахователите - това им е отредил кабинетът на извънредното си заседание в сряда, 29 октомври. От началото на следващата година се променя начинът на облагане в бранша. Вместо данък върху застрахователните премии, както досега, дружествата ще бъдат облагани по общия ред, регламентиран в Закона за корпоративното подоходно облагане, както и с косвен данък. Него ще плащат застрахователите, работещи в областта на Общото застраховане, които продават полици на територията на страната. От такъв налог ще бъдат освободени изцяло застраховките Живот, морските и авиационните застраховки и презастрахователните операции.При обсъждането на промените в облагането на застрахователните дружества, организирано от Министерството на финансите и Асоциацията на българските застрахователи, не беше договорен единствено размерът на косвения данък. Според застрахователите, ако той е 2%, заедно с данъка върху печалбата от този бранш в държавния бюджет ще постъпят приходи близки до сегашните. Финансовото министерство обаче избра косвеният данък да е 3% - това ниво със сигурност гарантира приходи в бюджета от тази дейност. Застрахователите смятат, че при това положение е по-добре да се приложи компромисен вариант и ставката да е 2.5 процента.С утвърдения размер на данъка от 3% правителството дава ясно да се разбере, че се съмнява дали застрахователите ще обявяват по-малка от реалната си печалба и се надява да компенсира разликата с по-висок косвен налог.На свой ред Асоциацията на застрахователите категорично ще настоява за компромисния размер от 2.5% на косвения данък при обсъждането на законопроекта в бюджетната комисия на парламента и в пленарната му зала. Докато данъкът върху печалбата се отнася пряко до резултатите на застрахователните дружества и се плаща от тях, косвеният данък ще бъде за сметка на застрахованите, пояснява Максим Сираков - изпълнителен вицепрезидент на ЗПАД Алианц България. - Неговия размер се отразява на застрахователната премия. Данъкът се събира от застрахователите, но те не го отчитат като приход и го превеждат в бюджета. Ако ставката е по-ниска - например 2.5%, застрахователите ще могат да спазят взетото от тях решение да не оскъпяват застраховките. Утвърждаването на висок процент косвен данък бих приел със съжаление. Той ще намали и без това ниската продажба на полици. По отношение на задължителните застраховки продажбите няма да намалеят, но тежестта изцяло ще се понесе от застрахованите, казва Константин Велев, изпълнителен директор на ЗК Орел АД.При доброволното застраховане високият налог ще ограничи предлагането на някои видове застраховане. Известно е, че цената е един от основните фактори за обема на продажбите на застраховки при свиващия се пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във