Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Няма и няма да има спрени пари по подмярка 4.2 от ПРСР

"Няма и няма да има спрени пари по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.)“, обяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев. „Искаме да опровергаем категорично изнесените неистини в публичното пространство за стопирането на средства по Програмата“, каза той.

По думите му, след приетото европейско законодателство за удължаване на всички програми за селските райони на страните с така наречения преходен регламент се е провело заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР у нас. В рамките на документа е одобрено прехвърляне на средства по Програмата. Също така са приети изменения в текстовете на мерки, свързани с условията и изискванията за допустимост на кандидатите, с оглед предстоящото през 2021 г. обявяване на процедури за прием през тази година.

Заместник-министърът посочва, че за преходния период 2021-2022 г. е предложено прехвърляне на средства в размер на близо 200 млн. евро по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. С подготвеното 11-то изменение на ПРСР е въведено и изискване към кандидатите по подмярката за 36 месеца история преди подаване на проектно предложение. Това изискване е одобрено от Комитета по наблюдение на Програмата, а през месец март тази година подготвеното 11-тото изменение на ПРСР е изпратено за одобрение до Европейската комисия. В периода от април до юни са разработени насоките за кандидатстване, които са обсъдени в рамките на проведените две заседания на тематичната работна група. По време на разговорите са обсъдени в детайли всички изисквания и условия за допустимост.

На 4 октомври бяха публикувани актуализираните насоки за кандидатстване в ИСУН за писмени коментари. Тази процедура ще продължи до 11 октомври, включително. „Предвиденият бюджет за подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, която се очаква да бъде отговорена до края на следващата седмица, възлиза на близо 387 млн. лева“, обяснява Георги Събев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във