Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Няма баланс в търговията между Чехия и България

Главният изпълнителен директор на групата "Корадо" Войтех Чамек (вляво) съобщи, че се обсъждат нови инвестиции и производства в България,

Външнотърговският стокообмен между България и Чехия расте динамично. Отчита се голям ръст на търговията и инвестициите между двете страни.

В последните девет години стокообменът показва стабилен растеж, като през 2017-а прескочи и границата от един милиард евро. За съжаление, салдото е отрицателно за страната ни. Чешката република неизменно е сред водещите 20 търговски партньори на България в световен мащаб.

През миналата година износът е бил за 604.56 млн. евро, което поставя страната на 13 място в експорта ни и показва увеличение с 10.6% на годишна база, което е показателно за интереса на българския бизнес към чешкия пазар. В същото време вносът е на стойност 764.35 млн. евро, 14 място в импорта и ръст от 11.9 на сто спрямо 2017-а. Стокообменът нараства постоянно, като за миналата година достига рекордните 1.369 млрд. евро и  отбелязва увеличение с 11.3%, което означава относителен дял от 2.1% от целия ни стокообмен. Салдото обаче е отрицателно (–159.797 млн. евро).

На този етап е трудно да се говори за изравняване на търговското салдо. Това е така, тъй като за съжаление динамиката на чешкия износ за България е по-голяма, отколкото този на българския износ за Чехия.

Най-важните стоки в износа ни са: жици, кабели и други изолирани електрически проводници, електрическа енергия, (прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри, столове и седалки, радиатори и други.

От Чехия у нас идват пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора, електрически апарати, електрическа енергия, медикаменти и други.

Налице е потенциал за повишаване на износа в следните области: машиностроене, включително автомобилостроене (части и елементи за машини и автомобили), електроника и електротехника, хранително-вкусова промишленост и текстилна и трикотажна промишленост.

Чехия е създала система за подкрепа на своя износ - както в законодателната, така и в институционалната база на страната. Тя има институции като чешката експортна банка, която отпуска изгодни кредити за фирмите износителки във връзка с много важни проекти в чужбина. Създадена е застрахователна агенция, която застрахова тези проекти. Има също така институции като Czech Trade, която подпомага средните и малките износители, които имат по-малки финансови възможности.
Czech Trade има офис и в България. Той помага на чешките фирми да се запознаят с българския пазар и да започнат дейността си на него.

Двете страни са традиционни партньори, като има значителен потенциал и за разширяване на сътрудничеството, особено в секторите автомобилостроене, информационни технологии, медицина, фармация, хранително-вкусова промишленост и селско стопанство. България е един от най-големите партньори на Чешката република, като съществуват реални възможности за български фирми да бъдат подизпълнители на чешки компании.

На двустранни срещи са обсъждани и възможностите за насърчаване на инвестициите и обмяната на опит в изграждането на индустриални зони и високо-технологични центрове, където Чехия има значителен опит.

За периода 1996-2016 г., преките брутни чуждестранни инвестиции от Чехия са в размер на 1.414 млрд. евро, с което страната заема място сред първите дванадесет в класацията на инвеститорите. След корекциите и изтеглянето през годините към края на  2018 г. нетните чешки инвестиции у нас са 583.1 млн. евро по данните на БНБ.

Над 140 чешки компании pаботят с Бългopия и pеализиpат cвоята пpодyкция на нашия пазаp. Сред 100-те най-големи фирми с участие на чуждестранни инвеститори в България, с чешко участие (по данни на Българска агенция за инвестиции) са: "ЧЕЗ България" АД (собственост на CEZ a.s.). Energo Pro - България, което през юли 2012 г. купи бизнеса на немската "Е.ОН България", но притежава и няколко ВЕЦ-а.

Значителни инвестиции са извършени и от: групата "Корадо" в завода за отоплителна техника "Корадо-България" АД - Стражица, "Прамет" - в завода за феритни и магнитни материали "Феромагнит" - Перник, "Нютон груп" - консултантска дейност, финансов мениджмънт. Чешки инвестиции има и в сферата на туризма - основно в хотелиерството.

Чешките инвеститори определят условията за правене на бизнес в България като сравнително добри, тъй като страната разполага с голям потенциал за икономическо развитие, т.е. много отрасли от икономиката все още не са достатъчно добре развити. Също така много проекти очакват да бъдат реализирани. В това число се включват модернизацията и развитието на инфраструктурата - както енергийната, така и транспортната. Именно по тази причина България буди голям интерес за чешките инвеститори.

Естествено има и проблеми. Чешките фирми препоръчват да се обърне повече внимание на развитието на индустриалните зони, както и да се дават повече средства за развитието на инфраструктурата на тези зони, за да могат потенциалните инвеститори, които дойдат в България, да си намират по-лесно място и да могат да започнат по-лесно своя бизнес. Когато тези неща станат факт, те ще бъдат от голяма полза - както за България, така и за чуждестранните инвеститори.
Когато държавата не е собственик на тези площи, тогава възникват проблеми, които забавят процеса на навлизане на чуждестранни компании на дадения пазар.
Например, даден инвеститор идва да строи фабрика и в процеса на строителство се оказва, че част от земята все още не е изкупена или е собственост на някое частно лице, което продава земята си на цена 20 пъти по-висока от пазарната. Това създава неприятно чувство за инвеститорите - държавата трябва да е собственик на земята, да е подготвила инфраструктурата, да инвестира, за да може да покани потенциалните инвеститори.

България е позната и на чешките туристи, които през последните години отново я преоткриват като дестинация за почивка. Забелязва се завръщане на чешките туристи по нашето Черноморие. За 2018 г. чешките туристи у нас са били 204 732, което означава 13 място сред всички гости у нас (или 6 място в ЕС), като има увеличение с 6% на годишна база. Българските туристи посетили Чехия за периода са 101 917 души, това е 13 място в общия брой пътували и увеличение с 5.9 на сто.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във