Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НЯКОЙ ОПЛЕСКА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЗАСТРАХОВКИ

На 26 октомври изтече крайният срок, до който всички застрахователни компании трябваше да представят в Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта (АНЗХ) условията, при които ще продават задължителната застраховка Гражданска отговорност.Със заповед на АНЗХ, публикувана в Държавен вестник (бр.91 от 23.10.2001 г.) се определят минималните премии, при които да се продава тази застрахователна услуга. Съгласно тази заповед, цената на задължителната застраховка се увеличава средно с 25% като за най-масово разпространените у нас автомобили - до 1800 куб. см, тя ще струва най-малко 49 лева. Седмица по-рано (бр.89 от 16.10.2001 г.) бяха обнародвани и лимитите на отговорност на застрахователните компании по застраховката Гражданска отговорност. Утвърдените покрития са близо два пъти по-големи в сравнение със сега действащите - за неимуществени щети то е до 100 000 лв., а за имуществени - до 40 000 лева.

По цял свят пътниците в обществения транспорт се застраховат срещу Злополука. У нас също бе така. Проблемът е, че преди година с преходните и заключителните разпоредби на Закона за железопътния транспорт (бр.97 на ДВ от 28.11.2000 г.) бяха извършени промени в Закона за застраховането. Коментарът на всички експерти, че сам по себе си този акт - един специализиран закон да се отменят текстове в друг специализиран, и то финансов закон, е абсурден. Но висшите администратори у нас никога не са се стряскали от такива неща. Отменените текстове засягат задължителната застраховка Злополука. В преходните и заключителните разпоредби е записано, че от 1.01.2002 г. Злополука на пътниците в обществения транспорт вече не е задължителна, а вместо нея ще има друга - Гражданска отговорност на превозвачите.Дотук добре. Но застрахователите и хората на транспортния бранш изпаднаха в паника, когато съзряха тази седмица в обнародваната в Държавен вестник заповед за минималните цени на Гражданска отговорност за следващата 2002 г. до тях да се мъдрят и минимални цени за застраховката Злополука на пътниците в обществения транспорт - пак за 2002 година. Тя, както бе казано по-горе, догодина ще има друг статут.Как се стигна до този правен нонсенс и какво да правят застрахователите и техните клиенти при възникналия пазарен вакуум? До момента приемливо обяснение не се е чуло. За да излязат от създалата се ситуация, надзорниците от застрахователно-хазартната агенция са предложили на министъра на финансите проект за промени в Наредбата за задължителното застраховане. С нея, от една страна, се регламентира споменатата нова задължителна застраховка, а от друга, се тушира някак създалата се със Закона за железопъния транспорт бъркотия. Съгласно направеното предложение, се предвижда превозвачите, които до 31 декември тази година сключат застраховка Злополука, да не си купуват Гражданска отговорност на превозвачите, валидна за 2002 година. Така през следващата година пътниците в обществения транспорт щели да се ползват от задължителна застрахователна защита, независимо дали превозвачът вече е сключил застраховка Злополука на пътниците на обществения транспорт, или след 1 януари 2002 г. ще си купи от новата застраховка и модификация.Въпросният проект за промени в наредбата за задължителното застраховане е изпратен освен на министъра на финансите и до всички застрахователни компании. До 29 октомври те трябва да представят в АНЗХ своите становища и препоръки по нея. Според застрахователните експерти, предложеният проект не е съвършен, но все пак е някакво решение в създалия се хаос. Те не изключват възможността по-късно да се търси и трайно законодателно решение. И тъй като все още не е ясно как ще се развият нещата, по-добре е собствениците на превозни средства, с които се осъществява обществен транспорт, да не бързат с покупката на сегашната задължителна застраховка Злополука на пътниците на обществения транспорт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във