Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НЯКОЙ КАШЛЯ В СЛУШАЛКАТА

Сделката за БТК може да бъде отложена заради неприетия все още нов закон за далекосъобщенията, заяви във вторник (12 ноември) в София Джоана Джеймс, изпълнителен директор на базирания в Полша Адвент Интернешънъл за Централна и Източна Европа. Варшавският фонд е част от структурата на американския инвестиционен фонд Адвент, който пък притежава 100% от дяловете в австрийското ООД Вива Венчърс холдинг, определено за екслузивен купувач на 65% от акциите на БТК. Преди да стане мажоритарен собственик на националния ни телеком обаче, виенското дружество ще се сдобие с нови съдружници, допълни г-жа Джеймс. Четиридесет и девет процента от дяловете на Вива Венчърс ще бъдат разпределени между два фонда за рисково финансиранеТова са американският Спектрум екуити инвестърс (управляващ над 3 млрд. щ. долара) и полският Спектрум екуити инвесторс (разпореждащ се със 750 млн. щ. долара). Възможно е в тази група да се включи и ЕБВР. На заключителната си пресконференция в българката столица президентът на банката Жан Люмиер каза: Препотвърдихме пред представителите на държавната власт интереса си за съвместно финансиране и инвестиции за получаване на дялово участие в БТК.Така част от многобройните неизвестни около приватизацията на националния телеком започнаха да придобиват по-ясни очертания. Ако преговорите с избрания екслузивен купувач Вива Венчърс приключат успешно, продаваните 65% от акциите на БТК ще бъде разделени между три фонда за рисков капитал и ЕБВР. Контролът обаче (51% от телекомуникационната компания) ще остане в ръцете на американския Адвент докато телекомът не стане предприятие с много висока стойност. Плановете на Адвент, според Джоана Джеймс, са да инвестира в БТК, да я развие като модерна компания и тогава да я продаде - на борсата или на стратегически инвеститор. Подобни намерения ще са с положителен ефект не само за БТК, но и за страната като цяло. Неясно обаче е по какви правила част от акциите на телекома ще станат собственост на т. нар. нови акционери, включили се в конкурса доста след неговото затваряне? И доколко подобно намерение съответства на двата нормативни документа по сделката (одобрената от парламента Стратегията за приватизация на БТК и решението на АП от 4 април 2002 г. за условията на самата процедура). И в двата документа, както и в т. 2.2. от раздел пети на Конкурсната документация за продажбата, е фиксирано категорично, че във всички случаи на промени в консорциума съответният кандидат, допуснат до участие в заключителния етап, следва да уведоми Агенцията за приватизация не по-късно от 14 дни преди изтичане на срока за подаване на оферти да представи подробна информация за структурата на консорциума, както и документи относно правния статут на новия участник. До 27 септември (деня на подаване на окончателните оферти) за нови акционери и дума не се споменаваше. Едва преди седмица от АП започнаха да говорят, че в предпочетения купувач за БТК ще настъпят такива трансформации. Ако това се беше случило в началото на септември (т.е. 14 дни преди затварянето на конкурса), никой не би възразил. Но в началото на ноември подобни действия грубо погазват не само всички документи по сделката, но и цялата ни нормативна уредба. Последният коментар не е на БАНКЕРЪ, а ечаст от подготвената втора жалба до Върховния административен съд (ВАС) и главния прокурор. Жалбоподателят, казват осведомени, засега изчаквал развоя на първото БТК-дело, насроченото от ВАС за 12 декември по искане на шефа на ИНТЕРНЕТ-общество Вени Марковски. И докато самият Марковски препрати жалбата си лично до главния прокурор и в нарочно писмо помоли институцията за становище по описаните в нея закононарушения, страните по сделката започнаха да свалят картите си.Парите за БТК няма да се увеличатТова стана ясно, след като от името на Вива Венчърс г-жа Джеймс заяви, че след като падне чукчето на аукциона, никой не очаква да има промени в цената. Шефката на полския клон на Адвент обясни също, че офертата на Вива Венчърс е базирана на оценката, че 100% от акциите на телекома струват 385 млн. евро, а предложените 250 млн. евро за пакета от 65 на сто са 14 пъти повече от паричните наличности в края на годината, генерирани от БТК. Доколко това съответства на реалното състояние на компанията ще преценява приватизационното ведомство. Както в. БАНКЕРЪ вече съобщи, по официалната информация от самия телеком очакваните приходи за 2002 г. са над 1.1 млрд. лв., чистата печалба пък ще е в границите на 265-270 млн. лева. Само през тази година БТК ще инвестира 330 млн. евро, отделно по сметките й са заделени над 60 млн. лева. Единственото, което може да се каже в случая, е, че тези цифри очевадно се различават от онази ценова оценка, цитирана от г-жа Джеймс.Категорично е разминаването и в очакваните стойности на телефонните тарифиСпоред методиката за определяне цените на телефонните услуги, включена като част от предварителните условия по сделката, нивата на сметките за телефон могат да се покачват само в съответствие с натрупаната инфлация и отчетения ръст на брутния вътрешен продукт. Тази методика е одобрена от Министерския съвет още през 1998 г. и продължава да е единственият валиден нормативен акт, регламентиращ телефонното поскъпване. А и след 1 юни 2002 г., когато бе последната промяна на тарифите на БТК, до ден днешен няма никакви основания за искане на ново увеличение. Независимо от това на 12 ноември г-жа Джеймс отбеляза, че само за 2003 г. те трябва да бъдат увеличени поне с 11 на сто. От Адвент дори вече са обсъдили с Комисията за регулиране на съобщенията новата тарифна политика на телекома, каза още пратеничката на Фонда в София. Социалнослабите ще плащат месечен абонамент от 1 евро, включващ от 10 до 20 безплатни телефонни разговора. За всички останали абонаментната такса ще бъде повишена с 2 лева и ще стане 9-10 лева. До края на 2003 г. цената на импулса пък трябвало да покрие действителните разходи, след което да се покачва само с процента на инфлацията.Действителните инвестиции можело да са 700 млн. евроизтъкна г-жа Джеймс. Официално поетите ангажименти от страна на Вива Венчърс обаче за следващите пет години продължават да са 400 млн. евро. В проектодоговора за продажба на БТК са включени точно тези цифри и никоя от страните по сделката (нито АП, нито Вива Венчърс) досега не е поискала корекцията им. По-интересното е, чеще подарим на купувача 130 млн. леваТака излиза според проектобюджета за 2003 г., където е предвидено държавата да прибере като дивидент само 50 на сто от чистата печалба на телекома. Другата половина ще остане в БТК. Действащото законодателство, посочват специалисти, дава права при продажбата на акции върху всички пасиви и активи на съответното дружество.Предсрочно пенсиониране и компенсацииза започване на собствен бизнес обещаха от Адвент за някои от съкратените служители. Предвижда се също част от персонала да бъде пренасочен към новите дружества, в които ще бъдат изнесени някои от дейностите на телекома. Но разяснения кои ще са тези дейности и на колко дружества ще бъде разделена БТК не бяха дадени.Сигурното засега е, че АП продължава преговорите с всички акционери в избрания екслузивен купувач за Българската телекомуникационна компания, а броят на кандидат-жалбоподателите се увеличава. Сигурна е и позицията на министър Пламен Петров, който заяви през седмицата, че е наскърбен от изказването на представители на Адвент, че Вива Венчърс няма да повиши офертата си. Както и че някои от параметрите на сделката са неизгодни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във