Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Независими оценители ще определят цените на частните гори

В началото на миналия месец  „Банкеръ“  съобщи, че в края на октомври земеделското ведомство  ще започне  обяваването на процедурите  за изкупуването на  частни гори с площ до 50 декара от държавните горски стопанства. Тогава обаче все още не беше съвсем ясно, как ще бъдат оценявани те. Очевидно този въпрос е вълнувал  и народния представител  от БСП Светла Бъчварова, която е поискала от министъра на земеделието Десислава Танева, той да бъде разяснен в пленарна зала.

Министър Танева е обяснила пред родното ни депутатство, че това ще става след като правоспособни оценители изготвят оценките  на частните гори, които държавата смята да изкупи. Това става ясно от отговора на министъра,  публикуван на сайта на Народното събрание.

Припомняме, че още с обявяването на това намерение на земеделското ведомство стана ясно, че заявленията  на частниците ще  се подават в шесте държавни горски предприятия по местонахождението на имота. Държавните горски предприятия няма да закупуват поземлени имоти в горски територии, които са собственост на общини, юридически организации и сдружения.

Въведен е и нов праг на изискването за максимална обща площ на поземлените имоти, предлагани от един и същ собственик за закупуване. Тя не трябва да надхвърля 50 дка в рамките на една процедура (бел.ред. - при предишната кампания той беше 20 дка). Предвидено е да отпадне изискването за представяне на таксационни описания на подотделите, включени в предлаганите от заявителите имоти. Това се прави с цел да се намали административната тежест. Тази информация ще се изисква по служебен път от съответното държавното горско или държавното ловно стопанство, в чийто обхват попада предлагания за продажба имот.

А за улеснение на заявителите, ценовото предложение се предлага да бъде по образец. Още с обявявявянето на намерението за изкупуване, от земеделското министерство декларираха, че прозрачността на процедурите ще бъде гарантирана.

Министерството на земеделието, храните и горите сега отпусна 1 млн. лв. , за предстоящото изкупуване на частни гори. Това са почти два пъти повече средства в сравнение с предходния бюджет (през 2016-а), предвиден за този тип кампания.

Тук е моментът да припомним, че тази мярка, за първи път бе предприета  по времето на втория кабинет на Бойко Борисов, когато Танева ръководеше земеделското министерство. Тогава, държавата за първи път реши да отпусне около 700 000 лв. за изкупуването на частни  гори от физически лица с площ до 5 хектара. Аргументита на министъра и  тогава и сега са, че по този начин ще се комасират горските територии , а  държавните гори ще могат по-добре да се охраняват и стопанисват. По време на първия прием  на документи бяха подадени 1113 заявления от собственици, които доброволно предоставиха своите гори на държавата.

Не е за подценяване факта, че изкупуването на частни гори е изключително изгодно за държавата, защото средната цена на декар гора през 2016-а, която беше платена от бюджета   беше по 520 лв. , докато пазарната , обявявана от брокери по това време беше  730 лв. за  декар.

Тогава държавата успя да изкупи 156 имота с обща площ от 1114 дка за 578 946 лева. Цените по това време бяха различни, в зависимост от региона и качеството на самата гора. Изкупуването  започваше  от 30 лв., но стигаше  и до 2000 лв. за декар. Тези разлики се обосноваваще от факта, че оценките на горите са съобразени със  заложените в правилата за тях редица различни показатели. Основните бяха категорията на земеделската земя, местоположението на имота, има ли в близост пътища, вида на залесяването и възрастта на насажденията, потенциалният запас от дървесина върху хектар.

С възобновяването на изкупуването на горските територии сега ще се постигне  и увеличение на площите за залесяване, които според експерти на ведомството ще бъдат в порядъка на  10 – 15 на сто. Целта е включване на медоносни дървесни видове. Това решение на министър Танева беше взето още през май  и беше подкрепено от пчеларските организации, които декларираха  пълна готовност за комуникация и координация с горските стопанства. Причината за тази „сговорчивост“  беше  възникналото по тава време напрежение , заради факта , че тогава се наблюдаваше  масово измиране на пчели. Дори се появиха  съмнения, че те са отровени от препарати за растителна защита.

Facebook logo
Бъдете с нас и във