Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Незаконната сеч реже...като коронавирус

Държавата проспива милиони от "грешките" в системата на горите

Дали хаосът в управлението на държавата през  последните месеци  отприщи още една присъща българска епидемия? Този път става дума за незаконната сеч. Тя май си ни е  "константа" от години? Няма как да не си зададем този въпрос при положение, че почти ежедневно  отдел „Информационно обслужване“ на Изпълнителната агенция по горите  съобщава  за заловените  количества незаконно добивана дървесина и бракониерска сеч из цялата страна.

Обикновенно данните, които колегите от прес-службата на ведомството  огласяват  се отнасят за проверки на негови  служители, които са установили изсечени дървета, немаркирани с контролна горска марка. Тази информация най-често е съпроводена с редовната констатация, че „при извеждането на сечта не са спазени разпоредбите на Закона за горите“.

Без да подценяваме усилията на горските инспектори, които се опитват да ловят

нарушителите в горите,

няма как да не отбележим факта, че най-често става дума за  не повече от скромните 10 куб.метра...

В същото време природозащитните организации не спират да информират, за много по-сериозни нарушения, при които в някои случаи става дума за ликвидацията на десетки, а понякога и на стотици квадратни метра насаждения. В  други случаи секачите  надвишаватне на разрешените количества добив, които оказва се са полузаконно „регламентирани“...

От години се говори, че данните от т.нар. „превозни билети“ на Изпълнителната агенция по горите показват мащабна сеч над позволените количества. Това е и причината експерти по горите и софтуерни специалисти да анализират официално достъпните данни чрез  използването на най-съвременни технологии. Техните проучвания разкриха мащаба на незаконната сеч в България за последните няколко години.

Снимките с претоварени тирове, които денонощно извозват нашата дървесина към Гърция и Турция, не само не са инцидентни, а по-скоро илюстрират

стройна схема за престъпно забогатяване,

за която държавните органи си затварят очите, категорични са експертите на природозащитните организации.

От години обществена тайна е, че фирмите, за чиито "подвизи" контролните органи остават слепи и когато секачите  надвишават драстично разрешените количества  най-често са обвързани с началниците в управлението на държавата.

Преди месец  министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева по време на парламентарния контрол в Народното събрание публично оповести, че за 2019 г. е установено, че е  отсечена незаконно  дървесина   в размер на 18 456 кубически метра.

По думите й за периода от 2016 до 2019 г. се отчита намаление на незаконно добитата дървесина със 7 731 плътни куб. метра. До 27 септември 2020 година са били установени над 11 хиляди нарушения на приложимата нормативна уредба, в това число 8800 куб. м. дървесина, предмет на незаконна сеч, транспортиране и съхранение.

Към днешна дата половината от държавните гори (58%) са сертифицирани, с което се осигурява допълнителен външен независим контрол, гарантиращ устойчивото  управление на горите. За сравнение през 2014 г. делът на сертифицираните държавни гори е само 18%“, съобщи още министър Танева, като допълни, че в последните години са направени  много допълнения в системата, с цел по-голяма публичност за възможността да бъде осъществяван и граждански контрол.

Според експертите от неправителствения сектор обаче, количествата, които цитира  министъра  са 33 пъти по-малки от реалната незаконна сеч, осъществена през 2019 година.

Анализаторите на този проблем са направили прости сметки  на  основа на официалните данни от превозните билети и са установили превишения на позволителните за сеч в размер на разрешеното с 603 438 плътни куб. метра.

Оказва се, че близо една десета от годишния дърводобив от 6-7 млн. кубика дървесина се извършва  по начин, твърде  далечен  от регламентирания .

Усилено се говори за “официална” и “неофициална” престъпна сеч. Първата се реализира когато дадена фирма има разрешително, но количествата на добивания материал се надвишават.

И макар, че по силата на чл. 235, ал. 1 от Наказателния кодекс за престъпление бива обвинен всеки „който без редовно писмено позволително или с редовно позволително, но извън указаните в него места, срокове, количество и дървета сече, събира, добива, взема или извозва от горския фонд каквито и да било дървета или част от тях“, трудно ще открием предприети мерки в тази посока

Сметките на анализаторите показват, че към 20 септември, тази година според регистъра на сечите е разрешен добив на 7 032 982 куб.м. дървесина, а според регистъра на превозните билети, са добити и транспортирани от гората 1 331 994 куб.метра. При една четвърт от издадените 46 532 позволителни за сеч, а именно за 12 113 позволителни за сеч, обаче е допуснато превишение на допустимите количества сеч. Това сумарно възлиза на 284 470 кубика, посочват анализаторите.

За 2019 г. според регистъра на сечищата е бил разрешен добив на 8 941 227 куб.м. дървесина като според регистъра на превозните билети, са били добити и транспортирани от гората 6 692 046 куб.метра. При повече от една трета от издадените 62 206 позволителни за сеч, а именно за 23 521 позволителни за сеч, обаче е допуснато превишение на допустимите количества сеч, което сумарно възлиза на 603 438 кубика, твърдят изследователите на тези процеси.

Картината година по-рано ( през 2018 г. ) пък е следната. Според регистъра на сечите е разрешен добив на 9 226 369 кубика дървесина,  като според регистъра на превозните билети, са добити и транспортирани от гората 7 139 032 куб.метра. При повече от една трета  от издадените 67 238 позволителни за сеч, а именно

за 26 739 обаче е допуснато превишение на допустимите количества изсечена дървесина, което възлиза на 691 066 кубика.

Същата „печална статистика“

може да бъде отнесена и към  2017 година. Тогава според регистъра на сечите е бил разрешен добив на  9 217 292 кубика дървесина като според регистъра на превозните билети, са били добити и транспортирани от гората 7 048 949 кубика. При повече от една трета от издадените 65 025 позволителни за сеч, а именно за 25 359 е допуснато превишение на допустимите количества сеч, възлизащи на 649 655 кубика.

Това обаче не им е попречило да пресметнат, че и тогава около една трета от издадените 60 922 позволителни за сеч, 19 775 позволителни за сеч са били с превишение, но количествата дървесина остават неизвестни.

Изследователите на проблема акцентират на факта, че в повечето случаи превишената сеч по позволително се оправдава с незаконна сеч, със събиране на сухи паднали дървета, преходни обекти, разширение на короядни петна, и най-вече с неверни данни за горите (често в пъти), с технически грешки и с неточна горска инвентаризация.

Всички тези условия обаче според тях са перфектните предпоставки за мащабни кражби от горите, когато горските служители са недобросъвестни или пък са били „посъветвани“ от началниците си да скрият „ грешките“ , и с така скритите разлики и претоварването на камионите с дървесина, да реализират още по-скрити печалби.

Тук е моментът да припомним и изводите от друг подобен  анализ, направен още преди две години и който в. "Банкеръ" оповести по това време. Тогава беше установено, че сивият сектор в горското стопанство генерира

скрити приходи от незаконен добив в размер на 150 милиона лева.

А делът на добития материал от него възлиза между една четвърт и една трета от общия добив.

Защо ли констатациите тогава и днес са меко казано съвсем идентични?!

Но очевидно на никой от началниците на държавата не  му пука особено. И това въпреки неоспоримият факт, че незаконата  сеч осакатява  горите по такъв начин, че възпрепятства  изпълнението на  своите природозащитни и водоохрантелни  функции. А това от своя страна пък поражда редица екологични последици. Но както се казва – кой ще ти гледа  гората, щом  парата определя темпото на играта...

Facebook logo
Бъдете с нас и във