Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Нетните приходи от продажби на "Винарна Тодоров" намаляват с 87.95%

Фирмата "Тодоров“ АД, която управлява бутиковата Винарска изба "TODOROFF” в сърцето на Тракия, съобщава за намаление с 87.95% на приходите от дейността. И през третото тримесечие основен е пазарът на вино и по-специално на висококачествени вина в България, който пък е силно зависим от общото ниво на икономическа активност и потребление в страната. 

Тъй като ситуацията с КОВИД епидемията се развива изключително бързо, практически е невъзможно да се направи надеждно измерима преценка на потенциалния ефект на пандемията, отбелязват мениджърите в своя доклад. Компанията ще продължи да следи развитието на ситуацията и ще предприеме всички възможни стъпки да намали възможни последствията, уточняват от фирмата. 

Нетните приходи с натрупване за трето тримесечие на тази година са в размер на 261 хил. лв., като от тях 47 хил. лв. са от продадена продукция, 34 хил. лв от продажба на стоки, 153 хил. лв. от извършени услуги, и 27 хил. лв. от други продажби. Преди година паричните постъпления от тези дейности бяха на стойност 2.17 млн. лева. 

Пазарът на вино е зависим и от нивото на потребление от чуждестранните туристи и гости на България, предвид факта, че страната ни е известна с качествените си вина. Като резултат, дейността на „Тодоров“ АД, съответно неговите финансови резултати до голяма степен зависят от състоянието на българската икономика, което от своя страна има пряко отражение върху потреблението на вино от средния и висок ценови сегмент. Всяка неблагоприятна или отрицателна промяна в общото макроикономическо развитие или в нагласите за стабилно икономическо развитие в страната, каквато е и КОВИД епидемията от началото на тази година, има негативно отражение в потреблението на повечето стоки и услуги за крайна консумация, включително в потреблението на вино. По този начин дейността на „Тодоров“ АД е пряко изложена на пазарните рискове, предвид факта,че дружеството се стреми да позиционира своите продажби на вино в средния и висок ценови сегмент, които потенциално са едни от най–засегнатите при неблагоприятни условия или отрицателно проявление на пазарния риск.

Логично, от натрупването на всички фактори през тази година, към края на третото тримесечие с натрупване финансовият резултат на дружеството е загуба в размер на 199 хил. лева. За сравнение, в края на септември миналата година "Тодоров" АД беше на печалба от 77 хил. лева.

Освен КОВИД кризата, "Тодоров“ АД извърша своята дейност в изключително конкурентна среда. Въпреки, че понастоящем дружеството съумява да позиционира продажбите на своите продукти и услуги в средните и високи ценови сегменти, съществува риск при нарастване на конкуренцията в отрасъла да се намали нормата на рентабилност, и като резултат това да има неблагоприятно отражение върху финансовите резултати на дружеството. В допълнение, може да се каже, че през последните години конкуренцията в бранша значително се е увеличила, което от своя страна оказва съществено влияние върху цената на продаваните вина.

Трудностите на дружеството намират и правно изражение. С Решение от 8 юни 2020 г., постановено по т.д. 1073/2019г. по описа на Софийски градски съд, е открито производство по несъстоятелност на "Тодоров" АД. Решението е обявено по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 9 юни. За временен синдик на дружеството е назначен Тихомир Найденов Найденов.

На 10 юни дружеството е представило уведомление за случилото се в Комисията за финансов надзор и "Българска фондова борса" АД.

 

Винарната "Тодоров" е 100% частна собственост

С най-голям дял е Иван Тодоров - изпълнителен директор и председател на съвета на директорите - 34.66% от капитала. "Софарма" АД държи 12.45%, Петя Тодорова - 7.19%, "Телсо" АД е със 7.18%, Flax Enterprise L.L.C. - с 4.94%, Венцислав Стоев - с 4.04%, Хараламбос Хидзопулос - с 3%, Мирислав Георгиев - с 3%, Кирил Измиров (член на съвета на директорите) с 2.06% от книжата с право на глас. Други по-малки инвеститори претижават 21.48% от акциите с право на глас.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във