Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Несигурността потиска приходите в производството на кабели

От  март миналата година насам  предприятието за производство на различен тип кабели и проводници "Емка" АД - Севлиево продължава дейността си с минимални отклонения от установения режим на работа и при спазване на предпазните мерки за ограничаване на коронавируса, съобщават от фирмата.

Като експортно-ориентирана компания и във връзка с информацията, която се получава от клиентите, мениджърите й оценяват бизнес средата като много несигурна и бързо променяща се. Поради това те не могат да се ангажират с дългосрочни прогнози за повече от един-два месеца. Прогнозите за приходите за февруари тази година са за около 8.50 млн. лева. 

Приходите от продажби на продукция за миналата година намаляват и са за 90.78 млн. лева. Износът  е осигурил 62.68 млн. лева от всички паричните постъпление във фирмата.  Колебанията във валутния курс се отразяват, макар и слабо, върху левовата равностойност на приходите от продажби на предприятието в чужбина. Разходите също са се свили. В резултат за изминалата година "Емка" АД е на печалба от 3.71 млн. лева при 3.67 млн. лева година по-рано.

Секторният риск за "Емка" АД е свързан с развитието на отрасъла "Електротехническа проомишленост", в който предприятието работи. Той се характеризира със сложност на производствените технологии и висок темп на технологични промени. На това от фирмата отговарят с амбициозна инвестиционна програма. През миналата година предприятието е вложило за закупуване на нови машини и оборудване общо 380 хил. лева. Конкуренцията в сектора, особено на фирми от чужбина, също не е за пренебрегване. 

Обемът на продажбите и разходите на фирмата зависят от цената на основните материали - мед и ПВЦ, които са борсови стоки. 

През последните години "Емка" АД пази позициите си на водещ производител на кабели и проводници, като се разработват нови продукти и се залага на съвременно технологично оборудване на производството. 

Няма промяна в групата на най-големите акционери - "Индустриален капитал холдинг" е с 33.12%, "КЕМП" АД с 37.37% и ЗУПФ "Алианц България" с 6.93% от книжата с право на глас. Останалите книжа се държат от по-малки инвеститори. Общото събрание през юни миналата година е гласувало част от печалбата за 2019 г. в размер на 1 827 345 лева да бъде разпределена като дивидент. Това е осигурило приход от 0.084 лева за една акция. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във