Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НЕОГРАНИЧЕНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ТВОРЧЕСКОТО СЧЕТОВОДСТВО

Изобретателността на щатските финансисти за фризиране на счетоводни баланси и за избягване на дължимите данъчни вноски е неизчерпаема. Последните разкрития около бившия управител на борда на Тико интърнешънъл - Денис Козловски, показват, че той е отложил във времето плащането на данък върху печалба от 208 млн. щ. долара от опции върху акции на компанията. За целта е използвана специална техника, която попада под контрола на службата, отговаряща за местните доходи на държавата (от заеми, данъци, такси и др).Козловски, който на 4 юни тази година бе обвинен в укриване на данъци за един милион щатски долара, които дължи за придобиване на картини на стойност 13.2 млн. щ. долара, очевидно си е спестил и други, при това много по-солидни плащания към щатската държавна хазна. Според свидетелствата на данъчни експерти и надзорници, той е отложил с 15 години плащането на 82 млн. щ. долара за печалбата си от опции върху акции на Тико интърнешънъл, които е продал на фамилни съдружия. Петдесет и пет годишният Козловски се оттегли от управлението на компанията на 3 юни тази година. През последните три години той е получил 331.3 млн. щ. долара заплата, премиални, акции и опции върху акции от Тико интърнешънъл. Най-голям дял от тази сума заемат опциите. Това са инструменти, даващи право на притежателя им да купи акции от дадена компания в бъдещ период от време на точно определена цена. Ако тя примерно е 10 щ. долара, а в деня на операцията те се търгуват по 15 щ. долара всяка, то лицето ще може да замени опциите си срещу акции по 10 щ. долара и след това да ги продаде по 15 щ. долара. Разликата между пазарната цена на акциите и цената, на които те са били заменени срещу опции - в случая - 5 долара, се облага с данък.Каква е стратегията на Козловски?Вместо да следва рутинния път на повечето изпълнителни директори, които продават опциите си и плащат данъци, през юли 1999 и през август 2000 г. той продава опциите, получени от Тико, на две фамилни дружества - Козловски фемили партнършип (Kozlowski Family Partnership) и Ди Си Ес фемили партнършип (DCS Family partnership). Общият брой на ценните книжа е 8.02 милиона, срещу които са купени акции по цени от 19.16 до 41.20 щ. долара всяка. По онова време акциите на Тико се търгуват по 58 щ. долара парчето. Всяко дружество купува част от опциите, които са на обща стойност 208 млн. щ. долара - точно колкото е печалбата, която Козловски очаква да реализира, ако осъществи сделката на борсата. Според условията на договорите му с дружествата, те трябва да му преведат парите през 2014 и 2015 г. плюс дължимите по тях лихви, изчислени при 8.84 и 9.25 годишни лихвени проценти. Отлагането на плащанетое било централният елемент в данъчното убежище. Ако Козловски бе взел парите веднага, той е трябвало да плати през миналата година най-високия данък върху общия доход в САЩ от - 39.1%, или 82 млн. щ. долара. От документите, подадени от двете фамилни дружества в Комисията по ценни книжа и фондови борси, е видно, те са купили акции от Тико срещу опциите на Козловски за 217 млн. щ. долара, а реалната им пазарна цена тогава е била 425 млн. щ. долара. По закон обаче те не дължат данък, защото са се съгласили да му платят разликата от 208 млн. щ. долара в бъдещ период.Засега съдът и държавните надзорни органи не са се произнесли по законосъобразността на приложената стратегия. Според данъчни експерти следствието ще се опита да уточни дали тези операции не са договорени между двете страни, без ангажимент да бъдат доведени докрай. Освен това може да се атакува законността на продажбата на опциите на фамилни дружества. Ако случаят бъде решен в полза на държавата, Козловски ще трябва да обжалва в съда. Ако загуби и там, той ще трябва да плати отложения във времето данък плюс дължимите лихви. По искане на държавните органи съдът може да наложи и глоба на неизрядния длъжник.

Facebook logo
Бъдете с нас и във