Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НЕОДИТИРАНАТА ПЕЧАЛБА НА СКЛАДОВА ТЕХНИКА ЗА 2007 Г. Е В 1.178 МЛН. ЛВ.

Стойността на произведената от Складова техника АД продукция през 2007 г. се запазва на почти същото ниво - като тя е на стойност 19.798 млн. лв. при 19.779 млн. лв. през 2006 година. Приходите от основна дейност леко се увеличават (с 0.24 на сто до 20.845 млн. лв.), а печалбата от обичайната дейност на завода се повишава с 61.6% и е в размер на 1.309 млн. лева. В резултат на това, че разходите през миналата година са намалели, нетният размер на печалбата се покачва със 72.47% и към 31 декември тя е 1.178 млн. лева. Към края на 2007 г. дружеството няма големи количества готова продукция на склад, а и цените на този вид изделия не се изменят динамично, затова не носи голям риск от евентуалния им спад.
Производствената дейност в Складова техника се осъществява в четири самостоятелни завода, които са разположени на различни площадки и работят по самостоятелни сметки. Направлението Складова техника и вътрешнозаводски транспорт е специализирано в производството на трансманипулатори, транспалетни колички, високоповдигачи, палети, резервни части и др. През 2007 г. в изпълнение на бизнес програмата на предприятието в това направление е започнало серийно производство на въжени електротелфери с товароподемност от 1 до 8 тона. Дружеството е получило и лиценз за търговия с отпадъци от черни и цветни метали.
През 2008 г. предстои разработка и пускане в серийно производство на портални кранове с различна товароподемност.
Складова техника възниква през 1916 г., а сега е собственост на Фаворит холд АД, София, който притежава 65.93% от капитала, и на Албена инвест холдинг АД, к. к. Албена, е с 31.88 на сто. Дейността му е основно в проектиране, производство, търговия, монтаж и сервизиране на складово оборудване, подемно-транспортна техника и т.н. Продукцията на предприятието е добре позната както в България, така и в повече от 40 страни по света, като около 90% от нея се продава на международния пазар. Традиционни негови клиенти са фирми от Русия, Испания, Италия, Турция, Англия, Франция, Полша, Македония и др. Гарант за стабилността на качеството на продукцията е сертифицираната система за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001.

Facebook logo
Бъдете с нас и във