Банкеръ Daily

Автопроизводители:

Необходима е единна система, която да следи замърсяването от колите

Автомобилни производители искат въвеждането на единна система, която да оценява въздействието върху околната среда на целия жизнен цикъл на превозните средства, отнасяща се както до процеса на производството им, така и до веригата на доставките, и утилизацията. Това става ясно от позиция на Асоциацията на европейските автомобилни производители (АСЕА).

В нея се отбелязва, че такива оценки се правят от отделните компании от около 30 години насам, но досега са били използвани предимно за собствена вътрешна употреба. Сега обаче, според членовете на АСЕА, те трябва да бъдат въведени на по-мащабно ниво.

Причините за тяхното желание са няколко, като основната е, че оценките на жизнения цикъл в автомобилната индустрия представляват полезни анализи, които могат да бъдат база за справяне с въздействията върху околната среда, които оказва тази индустрия и нейната продукция. Това е от съществено значение включително и от гледна точка на въвеждането на все повече екологични превозни средства като електрически и такива с водородна горивна клетка, които заменят конвенционалните с двигатели с вътрешно горене.

Също така проучванията за въздействието на автоиндустрията и продуктите й върху околната среда, според АСЕА, трябва се базират на стандарта ISO 14040/44, който и сега е често използвана методология както в автомобилния сектор, така и в политически или регулаторни дискусии, за да се гарантират равни условия за компаниите и предоставянето на честна информация на обществото.

В същото време обаче оценките на жизнения цикъл трябва да останат доброволен инструмент и да не се използват като регулаторен спрямо производителите на автомобили, особено като се вземе предвид колко сложен продукт са превозните средства и спецификата на отделните вериги за доставки в автомобилната промишленост.

От асоциацията смятат, че в тези оценки трябва да бъдат включени само индикатори, отнасящи се до глобалното въздействие на сектора и не трябва да се публикуват единични резултати за конкретен производител. Причината е, че поради сложността на моторните превозни средства и свързаните с тях вериги за доставки е много трудно да се сравнят параметрите на превозните средства на различните производители. Ако такива оценки се изготвят и публикуват за отделни производители, това би довело до субективни и пристрастни заключения.

Европейските автопроизводители подчертават, че гамата от произвежданите в момента превозни средства имат коренно различни показатели по отношение на въздействието, което оказват върху околната среда. Причините са както в използваните технологии при производството, включително локални особености на региона, така и според типа задвижване или начина на използването им, а влияние оказват и поведенческите навици на конкретния клиент. Така например при леките автомобили с двигатели с вътрешно горене около 80% от негативния ефект върху глобалното затопляне се дължи на фазата на употребата им, т.е. когато се движат. При тежкотоварните автомобили процентът е дори по-голям заради по-дългия пробег. В същото време на рециклирането на тези типове превозни средства след края на използването се дължат едва около 1% от общите емисии от целия им жизнен цикъл.

От друга гледна точка около 50% от емисиите CO2 на изцяло електрическите превозни средства се генерират във фазата на производството им. Причина за другата половина пък е цикълът на употребата им. От АСЕА отбелязват, че тези показатели са валидни от гледна точка на микса от електроенергия, който в момента се използва в Европа. А предвид промяната му в полза на повече възобновяеми източници в бъдеще, делът на емисиите от зареждането на електромобилите ще намалее, съответно може да се увеличи този от фазата на производството.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във