Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Нено Димов съжалява за оттеглянето на САЩ от споразумението за климата

Министърът на околната среда и водите Нено Димов участва в редовното заседание на Съвета по околна среда в Люксембург. Съветът обсъди две законодателни предложения по приноса на секторите извън Европейската схема за търговия с емисии - част от общите усилия за намаляване на емисиите на ЕС с най-малко 40% до 2030 г.

Проекторегламентите включват задължителните за държавите членки цели за годишните емисии на парникови газове за транспорта, сградния фонд, селското и горско стопанство, отпадъците и земеползването в периода 2021-2030 г. Определената за България цел е най-ниската - 0%.

Министрите обсъдиха оттеглянето на САЩ от Споразумението от Париж, България изрази съжаление и заяви, че изпълнението на Споразумението следва да продължи. Страната ни потвърди ангажираността си и подчерта, че е необходим напредък в преговорите по разработването на технически правила за прилагане на разпоредбите на Споразумението от Париж. Основа на бъдещия процес следва да е взаимното доверие и насърчаването на ефективно изпълнение на ангажиментите, произтичащи от Споразумението.

На заседанието беше обсъден и проект на Заключения на Съвета относно "План за действие за природата, хората и икономиката", който цели да подобри прилагането на екологичното законодателство на ЕС с по-широко участие на националните, регионалните и местните органи, както и на заинтересованите страни и гражданите. България подкрепи проекта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във