Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Нено Димов ще лъска имиджа на ведомството

Дали хората на министъра  на околната среда и водите Нено Димов  са решили  да лъскат имиджа на ведомството си или просто има останали  пари за харчене по оперативните програми? Този въпрос би си задал всеки, който е видял информацията за  заданията, които  екоминистерството подава  в Агенцията за обществени поръчки.

Няма как да не направи впечатление фактът, че в  рамките на седмица са обявени две поръчки, със сходен или по-скоро  с допълващ се обхват на дейност, чиято обща прогнозна стойност е близо 400 хил.лева.

Първата е формулирана като „Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 година“, а втората „Осигуряване на кетъринг за провеждането на събития, организирани от МОСВ“.

При първата става въпрос за харчове за организиране, за логистичното и техническо обезпечаване и провеждане на събития с различен формат, като например: Комитет за наблюдение на ОПОС, годишно информационно събитие, дискусия, информационни дни, информационни кампании, семинари, обучения, работни срещи, форуми, кръгли маси, пресконференции, конференции, он-лайн конференции, изложби, конкурси и други.

Предвидените  средства  са 300 хил.лева с ДДС, става ясно от посочената в обявлението прогнозна стойност на поръчката.  Средствата за финансирането  ще бъдат за сметка на бюджетни линии по приоритетна ос  6 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“,  това е записано в документа.

Кандидати да се справят с тези задачи, могат да бъдат фирми, които за последните три години са изпълнили  минимум две дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на  поръчката , независимо от обема, в който те са реализирани.

Заявленията на участниците в надпреварата ще бъдат приемани до 5 юни, след което комисията от еко  ведомството ще се произнесе кой ще спечели наддаването. Срокът на договора с „бенефициента“ ще бъде две години.

Очевидно освен за организацията на събитията, трябва да се помисли и за изхранването на гостите. За да е сигурно, че те нямат да си тръгнат от съответното мероприятие жадни и гладни, министерството се е погрижило и за това.

Това става ясно от втората поръчка, за която са предвидени близо 80 хил. лева. Според заданието основната цел на поръчката  е осигуряване на кетъринг при провеждането на събития, организирани от МОСВ, като например: дискусии, информационни дни, информационни кампании, работни срещи, форуми, кръгли маси, пресконференции, конференции, изложби, конкурси и други мероприятия на еконачалниците. Различните събития предпоставят изпълнение на различни услуги или комбинация от услуги, като кафе-пауза, работен обяд, работна вечеря, официален обяд  и официална вечеря.

Към желаещите  да осигурят договор за изхранването на гостите на еко ведомството,  са поставени изисквания   те да са реализирали минимален общ оборот  в размер на 133 332 лв. за последните три приключили финансови години. Офертите ще се приемат до 12 юли и ще бъда отворени на 15 юли. И те трябва да са валидни шест месеца.

Очевидно е дошло времето  за форумите - а няма  по-подходящо от  летния сезон.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във