Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Немската "Щада" ще купи бизнеса на "Валмарк" в България

Пазарът на лекарствени продукти у нас (с лекарско предписание или без рецепта) е доста наситен - у нас присъстват почти всички най-големи производители плюс българските фирми. Конкуренцията и голяма и за да се разширява полето на дейност се налагат сливания или изкупувания на по-малки компании.

Бариерите за навлизане на пазара се свеждат до типичните за ОТС продуктите (т.н. over-the-counter) като цяло и са свързани с първоначална инвестиция при стартиране на производство, необходимите регулаторни разрешения и последващи инвестиции в маркетинг. Видно от големия брой участници на този продуктов сегмент (над 60 компании, предлагащи продукти за облекчаване на мускулни болки), тези бариери не са непреодолими.

Германската компания "ЩАДА Арцнеймител" АГ (STADA Arzneimittel AG) е поредната, която търси начин за повече присъствие и печалби. В тази връзка отбелязваме разшението, което тя е получила от Комисията за защита на конкуренцията, да придобие пряк едноличен контрол върху "Валмарк" а.с. от Чехия (Walmark a.s.) като купи 100% от акциите й, съобщиха от регулатора. Разглеждането на тази операция се е наложило, тъй като сумата на общите ими обороти надхвърля 25 млн. лева. Приключването на планираната сделка зависи и от получаването на одобрения от съответните органи по конкуренцията на Чехия, Румъния, Сърбия и Унгария.

Немската компания е един от водещите производители на фармацевтични продукти, които продава в около 120 страни. У нас ЩАДА директно, както и чрез дъщерното си дружество "Хемофарм" ГмбХ, внася лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание (предимно генерични, включително специализирани), както и такива, отпускани без рецепта (т.н. over-the-counter или ОТС продукти). "ЩАДА Арцнеймител" АГ упражнява пряк върху "Стада Фарма България" ЕООД, която извършва маркетингови услуги в групата, предимно за "Хемофарм". Нито фирмата майка, нито което и да е от нейните дъщерни дружества, не внася или предлага продукти на пазара за хранителни добавки в България.

Walmark произвежда, промотира и продава ОТС лекарствени продукти в Централна и Източна Европа и по-конкретно хранителни добавки, медицински изделия и козметични продукти. Компанията работи на европейския пазар чрез дъщерните си дружества в девет страни от региона. Тя е лидер на пазара на хранителни добавки в Централна и Източна Европа.

У нас "Валмарк" упражнява пряк едноличен контрол върху "Валмарк България" ЕООД. Чрез него внася и предлага хранителни добавки, ОТС лекарствени продукти, козметични продукти и медицински изделия. Продажбите се осъществяват чрез търговци на едро към аптеки и чрез онлайн магазин на "Валмарк".

В България нито фирмата майка, нито което и да е от дъщерните й дружества, не внася или предлага лекарствени продукти, отпускани с лекарско предписание (т.н. Rx изделия). Маркетинговите услуги, извършвани от "Валмарк България" се извършват в рамите на групата.

Дейностите на придобиващото контрол предприятие и на придобиваното дружество не водят до значителни припокривания на който и да е от пазарите за потребителски здравни продукти (включително хранителни добавки, ОТС фармацевтични продукти, козметични продукти и медицински изделия) в България. До момента те са били независими едно от друго.

Затова в своя анализ КЗК приема, че предстоящата концентрация не би могла по никакъв начин да доведе до установяването или засилването на господстващо положение, което значително би ограничило или възпрепятствало ефективната конкуренция на пазара на лекарствени продукти, отпускани без лекарско предписание, в България.

Посредством тази концентрация, "ЩАДА" се стреми да разшири портфолиото си от брандирани потребителски здравни (consumer health) продукти в Централна и Източна Европа, да интернационализира цялостния си бизнес и да реализира силния потенциал за растеж в съществуващите географски територии на "Валмарк", като подкрепя разпространението на продуктите на придобиваното предприятие с допълнителни инвестиции.

Още в началото на ноември миналата година дружеството STADA Arzneimittel AG обяви придобиването на Walmark a.s. от "Мид Юропа Партнърс "(Mid Europa Partners). "Валмарк" е номер 1 независим производител на витамини, минерали и хранителни добавки в Централна и Източна Европа. През 2012 г. Mid Europa Partners - най-голямата независима инвеститорска компания в региона, с проекти в Централна Европа и Турция, придоби 50% дялово участие от компания Walmark a.s., а сега довършва операцията и става едноличен собственик. Основана през 1990 година в Чехия, "Валмарк" присъства в девет държави от Европейския съюз: Чешката република, Словакия, Полша, Унгария, България, Румъния, Литва, Латвия и Естония, като продава своите продукти в повече от 40 държави в целия свят.

Портфолиото от продукти на "Валмарк" отлично допълва портфолиото на "ЩАДА", отбелязват анализаторите.

Централата на дружеството STADA Arzneimittel AG е в Бад Вилбел, Германия. Групата следва стратегия, фокусирана върху генеричните лекарства, включително специални медикаменти, и продукти за грижи за здравето без лекарско предписание. През 2018 година "ЩАДА" отчита нетни продажби на групата в размер на 2.33 млрд. евро и печалба преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) от 503.5 млн. евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във