Банкеръ Daily

Управление и бизнес

НЕК възстановява предсрочно предоставената й през 2016 г. финансова помощ

„Националната електрическа компания“ ЕАД  ще възстанови предсрочно предоставената й през 2016 г. от държавата финансова помощ.  Това ще стане след като правителството днес измени ПМС № 328 от 30 ноември 2016 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на енергетиката за 2016 година за изплащане на задълженията на „Национална електрическа компания“. Тогава това се наложи  съгласно решение по арбитражно дело ICC CASE 18086/GZ/MHM и решение, с което се изменя РМС № 1024 от 30 ноември 2016 г. за определяне на условията за предоставяне и възстановяване на възмездна финансова помощ на „Национална електрическа компания“ и за одобряване на проект за споразумение между министъра на енергетиката и НЕК за предоставяне на помощта.

С приетите нормативни актове и предвид отчетените добри финансови резултати на държавната компания, се осигурява възможността за ускорено възстановяване - в срок до 31 март 2022 г., вместо декември 2023 г., на предоставените 1 176 660 837 лв. (601 617 133 евро) възмездна финансова помощ на дружеството, за изплащане на присъдените суми по Арбитражно дело № ICC Case 18086/GZ/MHM между „Национална електрическа компания“ и „Атомстройекспорт“ АД. Така посочената сума ще бъде възстановена по бюджета на Министерството на енергетиката в рамките на текущата бюджетна родина.

Facebook logo
Бъдете с нас и във