Банкеръ Daily

Управление и бизнес

НЕК има 7 години да върне в бюджета парите за „Белене“

Националната електрическа компания има 7 години да върне в бюджета парите за „Белене“. Срокът за възстановяването на средствата започва да тече от датата на предоставянето й.

Правителството одобри на днешното си редовно заседание допълнителни плащания от централния бюджет към бюджета на Министерството на енергетиката за 2016 г. за изплащане на задълженията на „Национална електрическа компания“ ЕАД съгласно решение по арбитражно дело. Бяха определени и условията за предоставяне и възстановяване на възмездната финансова помощ. Тази помощ се предоставя след получаване на становище на Европейската комисия.

На 28 септември Народното събрание прие Закон за предоставяне на помощ за изплащане на задълженията на НЕК съгласно решението по арбитражното дело във връзка с проекта АЕЦ „Белене“. Законът бе обнародван в Държавен вестник на 30 септември 2016 г. В него е регламентирано, че възмездната финансова помощ се предоставя въз основа на споразумение между министъра на енергетиката и НЕК.  Съгласно това споразумение, Министерството на енергетиката се задължава в срок до 9 декември да предостави на „Национална електрическа компания“ ЕАД възмездна финансова помощ в размер на 601 617 133 евро. Средствата се предоставят от централния бюджет на основание чл. 109, ал. 4, т. 2 от Закона за публичните финанси и съгласно чл. 1 от Закона за предоставяне на помощ за изплащане на задълженията на „Национална електрическа компания“ ЕАД.

От своя страна НЕК се задължава в срок до 14 декември да изплати присъдените суми по арбитражното дело при условията и по реда на споразумението с АО „Атомстройекспорт“ от 26 октомври за окончателно уреждане на отношенията по арбитражно дело.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във