Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Негативните последици от Ковид-19 коригираха прогнозите на "Елхим Искра"

Производителят на стартерни акумулатори, тягови и стационари батерии "Елхим Искра" АД - Пазарджик наруши традицията и няма да разпредели дивидент за акционерите си от печалбата за миналата година. Това реши редовното общо събрание, проведено на 13 май.

Подсказки за това имаше и в писмените материали за това заседание. И тази година в дневния ред беше заложена такава точка, но без да има категорично предложение за разпределение на финансовия резултат. В крайна сметка "с оглед на икономическата обстановка и перспективите за предприятието", общото събрание прие предложението на акционера "Стара планина холд" АД печалбата за 2019 г. да не се разпределя.

Ефектът от коронавируса се прояви на 23 март, когато предприятието преустанови производствения процес за една седмица.

"Към датата на изготвяне на този доклад (за 2019 г.) ние все още не можем да дадем количествена оценка за влиянието на Covid-19 на нашата бизнес дейност и възможните изменения на финансовата ситуация на пазарите, на които оперираме", отбелязаха и мениджърите в своя доклад за дейността и влиянието на Covid-19. Ефектът от мерките, които правителствата предприемат във връзка с Covid-19 оказва съществено негативно влияние върху икономическите настроения и глобалните условия на бизнес. "Това вероятно ще ни накара да ревизираме надолу предварителните си прогнози за ръст през втората половина на 2020 година", подсказаха от компанията.

Резултатите от първото тримесечие потвърдиха опасенията.

Спрямо същия период на миналата година намаляват приходите от продажби на стартерни акумулаторни батерии, тягови акумулаторни батерии и елементи за тягови батерии. Паричните постъпления от сделки с полутягови акумулаторни батерии достигат нивата от тримесечието на 2019-а.

Спад в поръчките и отказ от по-рано заявени такива наложи и спиране на производствения процес за по една седмица през март и в начало на април. В резултат на това към края на първо тримесечие на тази година дружеството реализира загуба от 123 хил. лева.

А мениджърите на "Елхим Искра" представиха становище относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати
Продажбите на "Елхим Искра" са над 90% експортно ориентирани. Износът в голямата си част е насочен към европейския пазар, както и към пазарите в Русия, Украйна, Беларус. Състоянието на икономиките на тези държави в огромна степен ще се отразява на дейността на дружеството през предстоящото тримесечие, както и до края на годината.
В резултат от задълбочаващата се криза, произтичаща от разпространението на Ковид-19 в Европа и Русия и правителствените мерки за ограничаването му, прогнозираме сериозен спад на търсенето на пазарите на акумулаторни батерии и елементи, както през второ тримесечие, така и до края на 2020 г., четем в становището на мениджърите.
Резултатите от първо тримесечие на годината, показват че ще се наложи сериозно ревизиране на по-рано направените оптимистични прогнози за годишен ръст на приходите от продажби от 2 процента. Негативните последици от мерките срещу Ковид-19, които се отразиха на икономическата активност и търговията, представляват сериозен низходящ риск за световната икономика, но все още е твърде рано и трудно да се оцени степента на неговото отрицателно икономическо въздействие.
Освен несигурност в търсенето, тази криза поражда и несигурност в борсовата цена на основната суровина, влагана в производството на акумулаторните батерии - оловото. Резките промени в котировките на оловото и производните му оловни сплави се отразяват негативно на финансовите показатели на дружеството. В сравнение с началото на годината, към настоящия момент цената на оловото на Лондонската метална борса отчита спад от близо 10 на сто.
"Изброените по-горе фактори, както и анализа на противоречивата информация, която получаваме от нашите по-големи клиенти, ни затрудняват да прогнозираме дългосрочно резултатите за дейността на дружеството до края на финансовата 2020 година. Към датата на изготвяне на това уведомление ние вече обявихме прогноза за понижение на приходите от продажби за април от около 22 на сто. Очакванията ни за първо полугодие на 2020 г. са дружеството да отчете спад от около 27% по отношение на приходите от продажби спрямо първо полугодие на миналата година. По отношение на финансовия резултат очакваме загубата да се задълбочи в края на първото шестмесечие, като на този етап ни е трудно да направим точна прогноза", съобщават от фирмата.
Дружеството предприема действия за снижаване на материални и производствени разходи, но очакванията за намалени поръчки и през месец май вероятно ще наложат спиране на производствения процес за част от работните дни на месеца.
През настоящото второ тримесечие на годината дружеството ще продължи да осъществява своята дейност по установения режим на работа, при спазване на предпазните мерки за ограничаване на заразата и разпространението на Ковид-19, съответстващи на инструкциите, приети от Министерски съвет и препоръките на здравните власти в България, за да гарантира здравето и работоспособността на своите работници и служители.

Facebook logo
Бъдете с нас и във