Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Недъгава наредба на НАП застрашава бизнеса на туроператорите

Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА), Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА) и Сдружение "Туризъм" алармират, че приетата в края на миналата година Наредба Н-18 (а регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства) на Националната агенция за приходите, по която всички те трябва да започнат да работят от 1 октомври ще ликвидира бизнеса им. Изискванията, която тя поставя въобще не са съобразени със спецификата на този бранш и не само не го "изсветляват" (каквато по дефиниция беше нейната цел), а по-скоро застрашават част от компаниите да пренесат дейността си в съседни държави, а други да започнат да работят изцяло на тъмно.

Още от началото на година браншовиците се опитват да потърси разумен изход от създалото се напрежение между представителите на техния бизнес и Националната агенция за приходите, като призовават експертите да преразгледат предложените в нормативния документ текстове.

Не просто като недомислена, а направи като "недъгава" определиха Наредбата туроператорите. Според тях в нея не е взета под внимание спецификата на всеки отделен бизнес, а всички са сложени  "в един кюп".  Някой случайно или не е пропуснал да направи преценка на въздействието и не само върху този бизнес, но и за цялата икономика от нейното прилагане. 

Изискванията за въвеждане на нов лицензиран от НАП софтуер, информацията от който да постъпва директно в приходната агенция , не просто са недомислени, но реално изправят бранша пред сериозна опасност от закриване на бизнеса, смята председателя  на Управителния Съвет на АБТТА Даниела Стоева. Тя изрично подчерта, че обединението от туристически фирми, което тя представлява от години стои на позициите бизнесът им да бъде нацяло на светло, но в същото време предприетите от държавата мерки не водят в тази посока. Още повече, че тази Наредба няма аналог в нито една от страните -членки на Европейския съюз и прилагането й в тяхното поле на действие е просто неприложим. Все пак не бива да забравяме, че хората от този бранш работят изключително на международни пазари и никой жот техните контрагенти няма как да бъде задължен да си вкара софтуер, който нашата страна е пожелал.

 Да не говорим, че до този момент в самата НАП няма нито един лицензиран такъв продукт, който да отговаря на изискванията поставени от самата приходна Агенция. 

Дейността на туроператорите и туристическите агенти да отпадне от обхвата на Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, защото при разписването ѝ не са отчетени спецификите на сектора и тя практически не е приложима, това заяви членът на управителния съвет на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти- Байко Байков

Предметът на наредбата е софтуер за управление на продажби, целта ѝ е да се изсветлят плащанията, а говорим за продажби, каза той и предложи наредбата да се концентрира върху плащанията.

Туроператорите обаче са категорични, че за компаниите, които развиват тази дейност ще бъде непосилно да приложат  разпоредбите на Наредба Н–18. Според тях,  разходите за внедряването на такъв софтуер от една страна може да достигне до четирицифрени суми , а от друга все още няма яснота, продуктите на кои IT- компании ще бъдат одобрени и лицензирани от Националната агенция по приходите. Браншовиците прогнозират предстоящи  фалити на компании от този сектор. Вече усилено се говори дори за  изнасяне на определени дейности в чужбина, за да могат те реално да работят. Освен това недомислените изисквания в този нормативен документ , не само няма да изчисти сивия сектор, а по-скоро ще има обратен ефект . А и ще доведе до  поскъпване на туристическата услуга, което директно ги изхвърля от терена на конкурентноспособността.

Някои от компаниите дори заявяват, че ще се връщат двадесет години назад - към счетоводство в тетрадки и ползване на екселски таблици.

Още не влязла в сила ннаредбата , вече има случаи при , които  някои от туроператори са преместили дейности в съседни държави или в страни от Западна Европа.

Влязла в сила в края на миналата година наредба изисква регистрация и отчитане на продажбите в търговските обекти да става чрез фискални устройства под контрола на един единствен софтуер.

Точно сега, когато се вихри скандалът с хакерската атака в НАП , съвсем резонно е туроператорите и турагентите се опасяват и от изтичане на чувствителна за тях търговска информация. А този норматив изисква от тях да се предоставя достъп на Агенцията до резервационните системи на фирмите, които на практика са пълни с лични данни.

Проучване на бизнеса сред членове на Асоциацията показва, че всяка трета агенция използва различна система за продажби, а понякога една фирма използва и по няколко според услугата, която се резервира. Често пъти това са чуждестранни системи и като чужда собственост, а разработчиците нямат интерес да хармонизират софтуерите им с местните регулации. Използват се и системи, програмирани специално за нуждите на фирмите, които не позволяват доразработки.

Туроператорите и турагентите са категорични, че до момента все още няма нито една заявена за одобрение от НАП резервационна система в туризма, поради неясноти и противоречиви дефиниции в наредбата.

Байко Баев прогнозира, че ще се стигне до парадокса български туристи да резервират туристическа услуга в страната през чужд туроператор и да я ползват в България, като заобикалят българските туроператори, които няма да са конкурентоспособни.

 Тук е моментът да припомним, че това не е първата критика към тази Наредба. Още през април Българската стопанска камара обави, че  ще заведе колективен иск срещу нея.

Основанията за оспорване на наредба Н-18 и на сигнала до Европейската комисия  са противоречие на разпоредбите на наредбата с действащото европейско и българско законодателство, основни принципи на правото, дискриминация, увреждане на конкуренцията и други, посочика тогава от Българската стопанска Камара. Инициативата беше подкрепена  от 183 организации и търговски дружества,  обявиха от камарата по това време.

Facebook logo
Бъдете с нас и във