Банкеръ Daily

Агенция за ядрено регулиране:

Недостигът на кадри за енергетиката е проблем, който се задълбочава

Ядрената енергетика като стратегически сектор на нашата икономика, който гарантира енергийната сигурност на страната, функционира успешно и безопасно благодарение на висококвалифицираните специалисти, които работят в тази област. Отливът от професията обаче и недостигът на подготвени кадри за енергетиката е проблем, който съществува от години и се задълбочава. Именно това налага нов подход и своевременни мерки за решаването му, припомнят от Агенцията за ядрено регулиране. Оттам информират, че от страна на държавата вече са взети някакви мерки и със заповед на Министерския съвет е създадена Междуведомствена работна група. Тя се оглавява от председателя на агенцията Цанко Бачийски.

Агенцията ще подпомага експертно и технически работата на групата. Тя трябва да изготви Национална стратегия за създаване и развитие на човешките ресурси в ядрения сектор, след като идентифицира и систематизира проблемите, възпрепятстващи подготовката, реализацията и израстването на кадрите в ядрената сфера.

За постигането на тази цел, знания и опит обединяват и експерти от различни области – ядрена енергетика, образование, икономическа и социална политика, пазар на труда, опазване на околната среда. За намирането на успешни решения на проблема ще се разчита и на компетентността на специалисти от АЕЦ "Козлодуй" и ДП "Радиоактивни отпадъци", както и на представители на академичната общност.

"Професионалният подход на хора с различна подготовка ще позволят да бъдат извършени задълбочен анализ и оценка на състоянието на ядрения сектор в момента – подготовката на специалисти със средно и висше образование, ефективността на системата за квалификация, несъответствието между необходимостта и наличността на подготвени кадри", подчертават от агенцията. 

До 1 ноември проектът на този документ трябва да бъде представен в Министерския съвет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във