Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Не само туризмът и транспортът ще са големите губещи от кризата

Не само туризмът и транспортът ще пострадат от епидемията. Браншовите организации предупреждават за опасността всеки ден, но има и други отрасли, които ще претърпят не по-малко загуби. Оказва се, че редица сектори от икономиката ще отчетат сериозен спад. Анализ на Министерство на икономиката показва, че секторите на машиностроене, текстил, електроника, химическа индустрия, аутомотив, търговия, култура, спорт, преработваща индустрия, енергетика и строителство също ще бъдат едни от най-засегнатите от кризата. 

По време на форум миналата седмица зам.-министърът на икономиката Лилия Иванова информира, че стокообменът между едни от най-големите външнотърговски партньори на страната като Италия и Германия, както и от съседните страни спада и това рефлектира върху малките и средни предприятия, така че на практика засяга цялата икономическа дейност. 

Какви са възможностите

Мярката по операционната програма "Иновации и конкурентоспособност" ще подпомогне малкия и средния бизнес с над 173 милиона лева, като ще бъдат подпомогнати предприятия с до 50 служители, регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперации. Кандидатстването ще се извършва изцяло по електронен път, като помощта за предприятия ще бъде в размер на от 3 до 10 хиляди лева за допустими разходи като суровини, консумативи, външни услуги, осигуровки и заплати.

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия може да подпомага компаниите и чрез ваучерната схема за предоставяне на ИКТ услуги, където ресурсът е близо 9 млн. лева. Индикативната цел е да бъдат подкрепени 450 предприятия. 

Илия Лингорски – главен икономист на Българска банка за развитие разясни, че проектът на портфеилни гаранции, който ББР предоставя чрез търговските банки, като каза, че инструментът е насочен изцяло към малки и средни предприятия, очаква се да се възползват най-силно засегнатите – туризъм, транспорт, логистика и други. Максималният размер на гаранцията ще бъде 80% от формираните от банките портфейли и няма да надвишава 300 000 лв., допълни той. Гратисният период ще бъде до 36 месеца, а кандидатстването е до 23 декември 2020 г. 

Представителят на Фонда на фондовете гАнгелина Тодорова заяви, че целта на финансовите инструменти в подкрепа на бизнеса, взети от правителството, е те да се завъртят в икономиката, като общият размер на финансирането е в размер на 4,5 милиарда лева.

Да се запази индустрията

Още преди месец министърът на икономиката Емил Караниколов обяви, че най-важното за икономиката на България е да запазим индустрията в кондиция. Колкото повече са в кондиция основните предприятия у нас, толкова по-бързо ще се възстанови икономиката ни. 

Проблемът е, че българската икономиката страда не само заради вътрешните ограничения, но и заради външни фактори. „Като изчезне вирусът, нормалният живот ще продължи, но който е в най-голяма кондиция, най-бързо ще излезе от кризата. Най-негативният сценарий е спад на икономиката с 3%, а ситуацията е коренно различна от всички сценарии, които познаваме. Въпреки тежката ситуация у нас ще сертифицираме проекти за над 120 милиона лева, защото България продължава да е атрактивна инвестиционна дестинация, поради най-стабилна макроикономическа и финансова рамка в региона преди кризата", коментира Караниколов.

Икономическият министър коментира по отношение на схемата 60/40 за съхраняване на заетостта, че няма как с една мярка за подпомагане на заетостта да се обхване целият обществен живот. „Смятам, че мярката ще е за  компании, които имат по-големи печалби и могат да си го позволят“, допълни той и подчерта, че държавата и БНБ са направили всичко най-добро за механизми за кредити за малки и средни предприятия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във