Банкеръ Weekly

Румен Драганов:

Не е ясно какво казва премиерът с „мазнинката“ в туризма

На 20 юни българският туризъм (тръгва)ще бъде на крака

Може би най-болезнената икономическа точка на корона-кризата е туризмът. Има ли неясноти около близкото бъдеще на бранша, г-н Драганов?

Така се говори. Но мога да кажа, че като цяло туризмът стои доста стабилно в ситуацията. Ние сме наясно с тревогите и неопределеността в световен мащаб, но туризмът не е пострадал от земетресение, опожаряване или цунами, които биха унищожили структури и инфраструктури или живата сила в голямата й част. След като приключат всички мерки за запазване на живота и здравето на хората, остава да възстановим работата на тази система. Икономическите мерки, които разглеждаме са в две направления: да запазим жизнеспособни домакинствата на хората от бизнеса и да запазим самия бизнес. Туризмът е свързан с транспорта, с телекомуникациите, банковото дело, селското стопанство и още ред други сектори. Когато кажем туризъм, трябва да знаем, че той създава поминък в много отрасли.

Най-горещата част от темата е предстоящия летен туристически сезон. Какво е вашето очакване?

Всички анализатори изтеглиха своите прогнози относно това, какво ще става. Но ние сме точни – на 14-тата седмица след обявяването на извънредното положение, т. е. на 20 юни, туризмът ще започне да работи в нормалния си режим. За да може това да се случи, препоръчваме в десетата седмица да се проведат някои мероприятия за подготовка и хигиенизация на обектите, да бъдат установени филтрите за пропускане на туристи. Също и как да се реагира на фалшиви сигнали.

Тези 14 седмици международен разчет ли са?

Ние сме институт за анализи и оценки на информационната среда в туризма и разглеждаме различни процеси, свързани с вируси от 1911 г. насам. Изводът е, че те имат цикличност и продължителността им е именно 14 седмици. Хотелите по Черноморието ще имат готовност да стартират тогава. В световен мащаб всичко ще приключи след 44 седмици.

Отчитате ли психологическия ефект от преживяното?

В туризма той се преодолява бързо. Туристите са пионери по дух и пътуват и в недружелюбна, и дори във вирусова среда. Както знаете, за някои дестинации по принцип се препоръчват имунизации – за жълта треска, коремен тиф, малария. Но това никога не е възпирало туристите.

И все пак събития като Евро' 2020 и Олимпиада' 2020 бяха отложени.

Те влизат в тези 44 седмици на световното възстановяване. При нас очакваме коронавирусът да приключи до 14-тата седмица, това все пак е една четвърт от годината и ако се взимат нормалните мерки, би трябвало нещата да се развият по този начин. Точно така се случи и в Китай. Животът няма да свърши с COVID-19.

Имате ли информация за оттегляне на заявки за лято 2020 от големите туроператори?

Оттеглени резервации няма! Има анулирани - за по-раните периоди. Говорим за един многомилионен бизнес.

Как се развиват взаимоотношенията държава - туризъм през лупата на коронавируса, след като знаем по какъв начин реагираха повечето страни в ЕС, в Щатите, в Турция?

Действа се по различен начин. За нас е разбираемо какво говори гръцкият премиер, който каза, че ще даде по 800 евро на всеки работник. Ясно ни е какво каза македонският министър-председател – цялата държавна администрация, включително министри и президент, минава на минимална заплата, ясни са американският и френският президенти. Но не е ясно какво казва българският премиер, когато говори, че има още „мазнинка“ в туризма. Ние очакваме да чуем, че правителството ще осигури стабилност за бизнеса. Какво да говорим за свободните професии, за които дори дума не се отваря? От тази гледна точка бизнесът не разчита на мерките, които предприема кабинетът. Той разглежда хората като много богати, а тези в туризма като свръхбогати, които - продадавайки някой майбах - ще решат проблемите в бранша. Това е пълно неразбиране, не звучи сериозно.

Как реагира туризмът на подобно отношение?

Туризмът е съставен от 57 различни професии, свързани в едно. Почнете от самолета – пилоти, стюардеси, екипаж, на летището – граничен персонал, екскурзоводи, автобуси, после идват хотелите, ресторантите и т. н. И трябва да видим интересите на всички гилдии, включени в цялото. Целият комплекс се организира от туроператори и туристически агенции. България работи с 350 големи туроператори в Европа и се „продава“ от 32 000 туристически агенции по света. Проблем е, че у нас със Закона за туризма не е създаден ефективен гаранционен фонд, на базата на директивата на ЕС, която изисква правителствата на държавите членки да имплеметират законов текст, гарантиращ бизнеса. Това трябваше да го свърши Министерството на туризма, но не го е направило. По този начин има ощетени страни, на база на несвършена от правителството работа. Затова от 2002 г. насам голяма част от туроператорите плащат застраховки за събития, които никога не могат да им се случат.

Има щети и за хотелиерите. Например, заповедта на здравния министър за извънредното положение излезе в 17 ч. на 13 март (петък) и завари всички ресторанти заредени за бъдещи периоди с хранителни продукти, които впоследствие трябваше да бъдат унищожени.

Да погледнем и косвения налог, известен като ДДС. Като видим как действа той в съседни и други страни, трябва да си зададем въпроса "Ние различно виждане за икономиката ли имаме от Гърция, Италия, Франция, Македония и Турция, например?" Какво да говорим за хартиените визи, които все още употребяваме, макар цял свят да е минал на електронни.

Планирате ли вариант, при който след разчетените от вас 14 седмици, правителството може за остави в действие съществуващите рестрикции и плановете ви да пропаднат?

Абсолютно сме сигурни в тези 14 или най-много 17 седмици. Ние не можем да говорим като правителството и лекарите – „Не знаем докога!“ Те не са хора, които разбират от икономика. В икономическия свят, започвайки с математиката, знаем, че всеки проблем е състои от краен брой точки. И в случая проблемът е краен, а не безкраен. Въпросът е да се намерят границите му и той да бъде стеснен. Ако сега не заложим кога да започнем работа и договаряне с контрагенти, туроператори, авиопревозвачи и клиенти, нямаме шанс. „Никой не може да каже“ не е нашата политика. Българският туризъм е стегнат и готов за старт, ако утре ни дадат зелен светофар, започваме веднага.

Това се случва благодарение на правителството или въпреки правителството?

Правителството има цел да се запази на власт, да спечели следващите избори, то върви в релси, които са далеч от нашите. Ние не се борим за власт и избори, а да създадем поминък, да платим заплатите на хората и да бъдем отговорни пред тях и туристите. Туризмът ще се справи и без никаква помощ от страна на държавата. Правителството няма да може да устои на друго, освен на логиката на живота.

Разговора води Емил Янев

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във