Банкеръ Weekly

Парадокс

Не дават кредити на държавните фирми

Какъв парадокс само - уж банковата ни система се оплаква, че разполага с милиарди левове, които не може да пласира под формата на кредити заради слабото търсене, а в същото време нито една кредитна институция не иска да отпусне пари на молещите за заем държавни фирми. При това не става дума за инцидентни случаи. По-скоро вече може да говорим за установена практика търговските банки да игнорират дружествата с държавен или общински капитал. Само за последния месец три ключови предприятия се озоваха в тази патова ситуация. 

Заради липсата на финансиране например ще бъде блокирана инвестиционната програма на "Мини Марица-изток". Най-голямата ни въгледобивна компания бе заявила на 12 август, че иска да вземе пет кредита с общ размер 50 160 000 лв. без ДДС, за да купи ново оборудване и техника. Поставените от нея условия бяха да се дадат 24 месеца гратисен период за усвояване на средствата и срок за погасяването им от 96 месеца. Нямаше ограничения за размера на годишната лихва (EURIBOR плюс надбавка) и на наказателния лихвен процент за просрочено плащане, което предполагаше да има сериозен интерес. Но в действителност е постъпила само една оферта, и то за един от всичките кредити - 3.9 млн. лв. за дофинансиране на обекти, изградени по линия на Международния фонд "Козлодуй". Кандидатът за отпускането на парите е "Търговска банка Д". Тя е предложила годишна лихва от 5.1%, плюс EURIBOR и наказателен лихвен процент за просрочия от 8.1 на сто. А решението за сключването на договор е взето на 31 октомври от изпълнителния директор на "Мини Марица-изток" Георги Златев.

Междувременно са прекратени процедурите за останалите четири заема - за доставка и монтаж на многокофов багер (9.6 млн. лв.), за рехабилитация на тежко минно-технологично оборудване (11.1 млн. лв.), за доставка на технологична механизация (10.56 млн. лв.) и за закупуване и гаранционна поддръжка на булдозери (15 млн. лв.). Което, естествено, води до намалено производство, слаба ефективност и до по-малко приходи.

Никак не е за пропускане и фактът, че това е вторият опит на "Мини Марица-изток" да вземе такъв инвестиционен кредит. Първата процедура, обявена в края на май, също се провали, защото банките не представиха предложения.

Подобно е положението и с "Булгаргаз", която от година и половина се мъчи да си осигури револвираща кредитна линия. Още през май 2013-а компанията пусна обществена поръчка за заем с лимит от 150 млн. щ. долара. Два месеца по-късно обаче тя бе прекратена, тъй като не се е яви нито един кандидат. На 30 юни "Булгаргаз" направи нов, макар и по-скромен опит да си осигури финансиране, като потърси 90 млн. щ. долара. Но отново удари на камък, защото до крайния срок не постъпиха никакви оферти. Нуждата от пари накара газовия монополист да се пробва за трети път да спечели доверието на някоя от кредитните институции и на 28 октомври беше открита нова процедура, този път от вида "договаряне без обявление". В случая изпълнителният директор на компанията Дафинка Янкова се възползва от вратичката в Закона за обществените поръчки, позволяваща й да премине към директно договаряне с потенциалните изпълнители, след като никой не се е явил на обявения преди това открит конкурс. Както научи "БАНКЕРЪ", покани за преговори са изпратени до 15 банки: "УниКредит Булбанк", "Банка ДСК", Първа инвестиционна банка, Обединена българска банка, "Райфайзенбанк (България)", "Юробанк България", "Сосиете Женерал Експресбанк", Българска банка за развитие, "Банка Пиреос България", Централна кооперативна банка, Общинска банка, Българо-американска кредитна банка, "Алфа Банка" - клон България, "БНП Париба С. А." - клон София, и "ИНГ Банк Н. В." - клон София. Междувременно е направена и промяна в параметрите на искания заем. Вместо един този път са заявени четири по-малки кредита с идеята рискът да се диверсифицира, като се сключат контракти с четири банки. Иначе размерите на кредитните линии са 25 млн. лв., 59 млн. лв., 45 млн. лв. и 10 млн. лева. 

Любопитен е случаят и със столичното общинско дружество "Център за градска мобилност". От края на май то се опитва да вземе дългосрочен кредит в размер на 81 млн. лева. Парите са му необходими за разплащане на задълженията за извършени транспортни услуги на територията на Столичната община. Решението финансовата дупка да бъде попълнена по този начин е взето от Столичния общински съвет на 19 декември 2013-а, но и досега превозвачите си чакат парите. Впрочем взимането на въпросния заем бе възпрепятствано още в самото начало, тъй като процедурата бе атакувана в Комисията за защита на конкуренцията от "БАКР Агенция за кредитен рейтинг". Повод за жалбата бе поставеното ограничително условие от директора на Центъра за градска мобилност Симеон Арнаудов участниците в надпреварата да притежават дългосрочен кредитен рейтинг, не по-нисък от ВВ-, стабилна перспектива, присъден единствено от Standard & Poor's, Moody's (Ba3) или Fitch. Независимо от очевидната правота на жалбоподателя антимонополният орган отхвърли твърденията му, но не по същество, а просто защото "БАКР Агенция за кредитен рейтинг" не е финансова институция и следователно не е заинтересовано лице в конкретния случай. На 1 август сроковете за получаване на оферти бе удължен, но до края на септември нито една банка не прояви интерес. Симеон Арнаудов използва и последната законова възможност, давайки още един месец време за кандидатстване. Само че и това не помогна и на 3 ноември търгът бе официално прекратен. Сега вероятно ще се мине на пряко договаряне, както с "Булгаргаз". Така стана и със "София тех парк" ЕАД, което също преговаря за кредити в размер на близо 100 млн. лева.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във