Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НЕ БИВА ОТ ЧАСТЕН СЛУЧАЙ ДА СЕ ПРАВЯТ ГЕНЕРАЛНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Г-н Николов, как ще коментирате поправката на чл. 28 в Закона за приватизация и след приватизационен контрол?
- Нито ние, нито дружествата би следвало да атакуваме закона, защото никой не е по-голям от Народното събрание. Това решение заличава едно изключение, което съществуваше досега. Дружествата в забранителния списък също трябва да искат разрешение от Агенцията за да извършват разпоредителни сделки с активи. Промяната в закона ще доведе до по-голяма защита на интересите на държавата, а освен това и не противоречи на търговския закон.
Не се ли изземват по този начин функциите на принципалите на тези дружества?
- Всички дружества с държавно участие имат принципали - и тези в забранителния списък, и тези извън него. С промените в закона съответните министри не губят правата си. Въпросът е принципен - има решение на Народното събрание и дискусията трябва да се насочи към това, как да бъде изпълняван закона. Неправилно е от един частен случай да се правят генерални заключения. Как е възможно едно дружество като Студентски общежития и столове, което има над 9000 договора за отдаване под наем, да подготви изискваната документация за по-кратко време, отколкото е водена кореспонденцията с Национална спортна база ЕАД? Изискванията са изпълними. Ако някой смята обратното, Агенцията ще изпрати екип, за да покаже колко време е необходимо. Мога да посоча и примера с Параходство Български морски флот. Дружеството не е в забранителния списък и получава от години разрешение за всяко свое действие.
Не са ли много документите, които Агенцията изисква - отчети, опис на имуществото и т.н.?
- Баланси и отчети се изготвят във всички дружества и няма никакъв проблем, те да се пратят. Същото важи и за описа на активите.
Да се върнем на Национална спортна база?
- Това дружество има активи, които се отдават наем краткосрочно. Това е част от предмета му на дейност. Но има и други компании с такава дейност. За тях Агенцията за приватизация ще издава принципни разрешения за срок от една година, но в искането трябва да са посочени обектите, които ще се отдават под наем. Целта е да не се затруднява оперативната работа на тези дружества, но и да се спази законът. Разпореждането с активи не обхваща само отдаването под наем. Според мен е достатъчно да има добронамереност от страна на дружествата и да се изработи един списък от активи, който да се предостави на Агенцията за приватизация.
Искате да кажете, че проблеми има само при Международен панаир Пловдив и Национална спортна база?
- От Международен панаир Пловдив не са поискали разрешение от нас, което означава, че са действали против закона. По отношение на мача България - Холандия мога да кажа, че ако Национална спортна база подаде документи, ние ще им отговорим във възможно най-бързия срок. Ако мачът се състои без разрешение, това отново ще бъде нарушение на закона.

Facebook logo
Бъдете с нас и във