Банкеръ Daily

Право на отговор от инж. Дамян Дамянов, директор на ЮЗДП ДП, Благоевград

Не бих могъл да наруша изискванията на закона

Във връзка с публикация в електронното издание на в. „Банкеръ” от 18 юли 2021 г., озаглавена: „Горските велможи слагат прът в колелото на властта” с автор Мариета Велинова, като директор на Югозападното държавно предприятие – Благоевград и един от визираните „горски велможи” бих искал да изразя категоричното си несъгласие с манипулативните внушения, които се съдържат в материала.

В решението за предоставяне на достъп до обществена информация на г-жа М. Велинова ясно са посочени мотивите за отказ по отношение искането да й бъдат представени договорите за съвместна дейност на държавни ловни стопанства в обхвата на ЮЗДП с 3 юридически лица. Това е изричният писмен отказ от страна на една от фирмите и липсата на изрично изразено писмено съгласие от другите две да бъдат предоставени копия на договорите за съвместна дейност.

Не бих могъл да наруша изискванията на чл. 37, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ. Но това, което мога да направя, е да поканя чрез Вас г-жа Мариета Велинова в удобно за нея време и да отговоря на конкретните й въпроси, свързани с инвестиционните програми от страна на фирмите, извършващи съвместна дейност с държавни ловни стопанства в обхвата на Югозападното държавно предприятие.

 С уважение: инж. ДАМЯН ДАМЯНОВ,  Директор на ЮЗДП ДП, гр. Благоевград

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във